mask

Kỳ Sơn: 5 năm luân chuyển hơn 200 cán bộ cấp huyện

(Baonghean.vn) – Đó là kết quả thực hiện công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Kỳ Sơn đã rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012 – 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020; quy chế quản lý công tác cán bộ và quy hoạch đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Trên cơ sở đó, huyện này đã thực hiện tốt công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là sau kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XI). Huyện đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 139 đồng chí; luân chuyển 226 đồng chí là cán bộ các phòng, ban, ngành cấp huyện và cán bộ quản lý các trường học.

Cán bộ huyện Kỳ Sơn và xã Mường Ải trao đổi với nông dân địa phương về sản xuất nông nghiệp
Cán bộ huyện Kỳ Sơn và xã Mường Ải trao đổi với nông dân địa phương về sản xuất nông nghiệp

Huyện cũng đã quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.289 đảng viên mới. Việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc. Vì vậy hoạt động của tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với đó, công tác đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm nghiêm túc, có tác dụng rõ nét, tạo phong trào thi đua trong toàn huyện. Tỉ lệ đơn vị trong sạch, vững mạnh hàng năm tăng lên. Đảng bộ huyện hàng năm được Tỉnh uỷ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thành Duy

Tin mới