mask

Làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Trung ương 8 vào cuộc sống ​

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và giới thiệu về nội dung chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". ​
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08 - QĐ/TW ngày 25/10/2018 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) là những nội dung quan trọng đề cập tới những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” là một trong những nội dung mới, quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân có hiệu quả, chất lượng gắn với đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An cũng được giới thiệu về nội dung chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

Tin mới