mask

Làm tốt thẩm định quyết toán góp phần đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công của Nghệ An lên tốp đầu

(Baonghean.vn) - Năm 2020, Nghệ An là 1 trong 8 tỉnh có tiến độ giải ngân đầu tư công cao trong cả nước. Với tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt kết quả cao (hơn 76%), Nghệ An được Bộ Tài chính tuyên dương, khen tặng và chọn làm điểm mẫu cho các tỉnh, thành phố khác học tập trong công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thành tích đó có phần quan trọng từ công tác phân bổ vốn, thẩm định quyết toán vốn hoàn thành của Sở Tài chính. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thực hiện nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực quản lý Tài chính đầu tư trong bối cảnh tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn và thách thức, Sở Tài chính chỉ đạo công tác quản lý cấp phát vốn đầu tư, thẩm định hỗ trợ ưu đãi đầu tư, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, tham mưu góp ý các chế độ chính sách và các nhiệm vụ khác phải phù hợp với tình hình mới và hoàn thành tốt nhất.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án được giao kế hoạch vốn, Phòng Tài chính đầu tư đã kịp thời thực hiện nhập dự toán được giao thông qua hệ thống Tabmis. Tính đến ngày 31/11/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã được phân bổ chi tiết 6.857,733 tỷ đồng.

Làm tốt thẩm định quyết toán góp phần đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công của Nghệ An lên tốp đầu ảnh 1
Cán bộ Phòng Tài chính đầu tư thẩm định quyết toán cuối năm. Ảnh: P.V

Tổng kế hoạch vốn được nhập qua hệ thống Tabmis: 6.503,9 tỷ đồng. Nghệ An đã giải ngân 11 tháng năm 2020 được 5.242,2 tỷ đồng (đạt 76,8%); ước 12 tháng năm 2020: 6.592,074 tỷ đồng, đạt (90%). Đây là tỷ lệ giải ngân cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An.

Nhìn chung trong năm 2020, Phòng Tài chính đầu tư đã phối hợp tốt với phòng ban chuyên môn của Sở kịp thời tham mưu phân bổ nguồn vốn chi tiết đến từng dự án, đảm bảo sát tiến độ, nhu cầu giải ngân của dự án và kịp thời nhập dự toán vào hệ thống Tabmis để có cơ sở giải ngân.

Để thực hiện tốt công tác nhập Tabmis, phòng đã tham mưu cho Ban giám đốc Sở phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư và Kho bạc nhà nước thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân chi tiết đến từng dự án, để từ đó nắm bắt được những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác giải ngân vốn và tham mưu cho cấp thẩm quyền có giải pháp đẩy nhanh công tác giải ngân vốn như: Tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành, hoặc sắp hết thời hạn giải ngân, đồng thời tham mưu điều chỉnh thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho dự án khác.

Qua kết quả tổng hợp tính đến ngày 31/10/2020 có 18/21 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60%; 3/21 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%. Trong đó: Có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 80%, gồm: TX Cửa Lò (90,3%), Tân Kỳ (89,95%), Diễn Châu (87,2%), Anh Sơn (84,25%), Quỳ Hợp (81,8%), Thanh Chương (81,69%),Con Cuông (81,11%) và Yên Thành (80,64%).

Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 60% đến 80% gồm: Thái Hòa (79,96%), Đô Lương (76,41%), Tương Dương (71,3%), Nghĩa Đàn (71,2%), Quỳ Châu (68,73%), Quỳnh Lưu (68,26%), Nam Đàn (66,91%), Quế Phong (63,82%), Nghi Lộc (63,4%) và Kỳ Sơn (63,2%).

Làm tốt thẩm định quyết toán góp phần đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công của Nghệ An lên tốp đầu ảnh 2
Thẩm định chất lượng công trình tại công trường đường ven biển cuối năm. Ảnh: Trân Châu 

Đối với tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính đã quyết toán được 268 dự án, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 2.577,9 tỷ đồng, tổng giá trị được quyết toán là 2.547 tỷ đồng, giảm so với ban đầu là 30 tỷ đồng, tỷ lệ giảm sau thẩm tra tăng lên. Công tác thẩm tra, quyết toán đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 10/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thẩm tra cơ bản được rút ngắn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh công tác giải ngân.

Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước về danh mục công trình hết thời hạn hợp đồng nhưng chưa nhận được quyết định phê duyệt quyết toán, Phòng Tài chính Đầu tư đã tham mưu Ban giám đốc Sở ban hành Công văn số 915/STC-TCĐT ngày 31/3/2020 đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiến hành rà soát, báo cáo danh mục do Kho bạc nhà nước cung cấp. Thông qua kết quả rà soát để xác định được số lượng dự án tồn đọng, nguyên nhân gây tồn đọng để từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán chậm theo quy định, chủ yếu là các dự án lớn, có thời gian thi công kéo dài, phức tạp. Số lượng công trình tồn đọng quyết toán vẫn còn nhiều đặc biệt là các công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã phê duyệt quyết toán.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, cũng là năm đầu tiên tiến hành triển khai Nghị quyết tỉnh Đảng bộ giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài, nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường. Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở Tài chính Nghệ An bám sát nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên,chủ động phát huy vai trò quản lý nhà nước tham mưu kịp thời, đúng quy định đối với các lĩnh vực chuyên môn của phòng về quản lý cấp phát vốn đầu tư, thẩm định hỗ trợ ưu đãi đầu tư, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Chủ động, kịp thời nhập dự toán nguồn vốn năm 2021 thông qua hệ thống Tabmis đảm bảo tiến độ, nhu cầu giải ngân của dự án khi được cấp thẩm quyền phân bổ nguồn tại dự toán cấp 0.

Làm tốt thẩm định quyết toán góp phần đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công của Nghệ An lên tốp đầu ảnh 3
Hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh tư liệu Thành Duy 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân chi tiết đến từng dự án, để từ đó nắm bắt được những tồn tại vướng mắc, khó khăn trong công tác giải ngân vốn và kịp thời tham mưu cho cấp thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ như: Tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành, hoặc các dự án sắp hết thời hạn giải ngân, đồng thời tham mưu điều chỉnh thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, không khả thi trong công tác giải ngân.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán./.

Tin mới