mask

Lần đầu tiên trưng bày Bảo vật quốc gia Việt Nam

Nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị của các bảo vật, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày đặc biệt “Bảo vật quốc gia Việt Nam” diễn ra từ ngày 10/1/2017.

Trưng bày sẽ giới thiệu tới khách tham quan một cách khái quát về những bảo vật từ thời văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm, các thời đại của văn minh Đại Việt và các triều đại phong kiến cho đến khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cùng với những câu chuyện lịch sử, văn hóa hấp dẫn, từ đó thêm hiểu biết về tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo, bàn tay tài hoa, qua đó khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Trưng bày sẽ giới thiệu các bảo vật cùng các tài liệu khoa học liên quan (bản vẽ, bản dập hoa văn, hình ảnh minh họa...), đồng thời sử dụng những kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ 3D trong việc trình chiếu, các clip giới thiệu quá trình phát hiện và nghiên cứu, ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

Mỗi bảo vật quốc gia là một di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ, những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Các hiện vật đại diện cho các thời đại lịch sử, phần nào phản ánh diện mạo lịch sử văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, độc bản và vô cùng quý hiếm, trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chí bảo vật quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã từng đề nghị Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia xét chọn một số hiện vật để công nhận là Bảo vật quốc gia. Qua 3 đợt xét chọn, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định công nhận 16 hiện vật Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ là Bảo vật quốc gia trong tổng số hơn 200.000 tài liệu, hiện vật.

Một số hiện vật quý sẽ trưng bày trong chuyên đề "Bảo vật quốc gia Việt Nam" sắp tới:

Trống đồng Ngọc Lũ, văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2000 – 2500 năm.
Trống đồng Ngọc Lũ, văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2000 - 2500 năm.
Tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi khèn, Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2000 – 2500 năm.
Tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi khèn, Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2000 - 2500 năm.
Chuông chùa Vân Bản, thời Trần, thế kỷ 13 – 14.
Chuông chùa Vân Bản, thời Trần, thế kỷ 13 - 14.
Bình vẽ thiên nga, gốm hoa lam, thời Lê sơ, thế kỷ 15.
Bình vẽ thiên nga, gốm hoa lam, thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Theo Dantri

Tin mới