mask

Lăng Thành (Yên Thành) xây dựng 3 khâu đột phá để phát triển

(Baonghean) - Xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, đưa Lăng Thành trở thành xã khá của huyện Yên Thành... là mục tiêu của đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV của xã Lăng Thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dấu ấn rõ nét

Đầu tháng 4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lăng Thành có nhiều hoạt động hướng về đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều dễ cảm nhận, trên các trục đường, công sở, nhà văn hóa, khu dân cư... rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu hướng về đại hội Đảng. 

Lăng Thành (Yên Thành) xây dựng 3 khâu đột phá để phát triển ảnh 1
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã Lăng Thành. Ảnh Xuân Hoàng
Ông Hoàng Danh Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa XXIII, đảng bộ và nhân dân Lăng Thành đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực như: Xây dựng thành công nông thôn mới; hoàn thành nhiều hạng mục công trình như: Trường Trung học cơ sở; công sở xã; sân vận động... Hoàn thành cơ bản đường bê tông thôn xóm dài 26 km, một số tuyến trọng yếu của xã dài 5,5km. Xây dựng tràn Bờ Đàng, hoàn chỉnh nhiều hệ thống kênh mương chính trên các cánh đồng.

Lĩnh vực giáo dục - Đào tạo có nhiều khởi sắc. Trường THCS Lăng Thành đứng tốp đầu về chất lượng mũi nhọn trong khối THCS huyện, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội, công tác An ninh 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đứng tốp đầu của huyện. Xã cũng hoàn thành việc xuất bản cuốn “Lịch sử xã Lăng Thành giai đoạn 1930-2017”. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh...

Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 216,7 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 72,3 tỷ đồng tăng 1,46 lần vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7,3% đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 2,95%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,25%; thương mại - dịch vụ tăng 13%. Tỷ trọng cơ cấu  nông - lâm - thủy sản năm 2015 là 63,36% năm 2020 giảm xuống còn 52,65%; công nghiệp - xây dựng 13,98% tăng 18,36%; thương mại - dịch vụ đạt 22,66% tăng 28,99% vượt chỉ tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm tăng gần 2 lần so với năm 2015, đạt chỉ tiêu đại hội (36-40 triệu đồng). 

Lăng Thành (Yên Thành) xây dựng 3 khâu đột phá để phát triển ảnh 2
Trường THCS xã Lăng Thành được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh Xuân Hoàng
Để đạt được những thành tựu trên, ông Hoàng Danh Thọ cho biết, trước hết Đảng ủy xã đã xây dựng được các chủ trương, nghị quyết sát đúng tình hình; có các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, xã đã khai thác được thế mạnh về tiềm năng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; Phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư của cấp trên và các nguồn lực xã hội hóa... 
Đặc biệt, xã luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận và đồng tình ủng hộ của nhân dân; xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức tốt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhờ vậy, nền nếp, kỷ cương được giữ vững. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy trên cơ sở Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, MTTQ các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng. 
Ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

Lăng Thành xác định, nhiệm kỳ tới, xã tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của quê hương, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của trên để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; Chăm lo giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; phát triển các ngành nghề, dịch vụ, bảo đảm chính sách người có công và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng xã đạt Nông thôn mới tiến tới từng bước xây dựng xã đạt Nông thôn mới Kiểu mẫu.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra, nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Lăng Thành xác định 6 chương trình trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững; Đẩy mạnh phát triển Giáo dục - Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy giá trị Đình Sừng và các di sản khác trên địa bàn; Quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ nhất: Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

 Thứ hai: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước đồng bộ, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó tập trung xây dựng hoàn thành các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; tập trung thu hút đầu tư, liên kết với doanh nghiệp, thực hiện quy trình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn với các sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã. 

Lăng Thành (Yên Thành) xây dựng 3 khâu đột phá để phát triển ảnh 3
Hệ thống giao thông xã Lăng Thành đã được bê tông hóa. Ảnh Xuân Hoàng
Thứ ba: Huy động vốn từ thu hút đầu tư để hình thành trung tâm thương mại theo quy hoạch đã duyệt; xây dựng đô thị vệ tinh loại V với chức năng phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái...
Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ -  Đổi mới và Phát triển”, hy vọng rằng xã Lăng Thành sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới: Giá trị sản xuất 318-320 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm  từ 8,5% đến 8,8%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 65 đến 70 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản: 42-40%; công nghiệp - xây dựng 23-24%; thương mại - dịch vụ: 35-36%. Xã đạt Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Tin mới