mask

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đánh giá, Nghệ An đã và đang đi đúng hướng, phát huy được giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ trong quá trình phát triển. 

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có những sự quan tâm cho sự phát triển lĩnh vực văn hóa. Nghệ An đã chọn việc, chọn điểm và tạo ra một số điểm nhấn cho cả nước và được Bộ đánh giá rất cao.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tiêu biểu như tỉnh đã phát huy thế mạnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời chủ động quy hoạch, điều tra, thống kê, phân loại, xếp hạng di tích và di sản để tạo ra sự phát triển khoa học, bền vững; qua đó tạo động lực, tiền đề cho các bước tiếp theo. 

Tỉnh cũng đã phát huy và đưa di tích, di sản phục vụ trở lại cho công tác giáo dục, phát triển kinh tế. Nghệ An đã đi vào thực chất trong thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngành Du lịch tỉnh cũng đã bắt đầu hình thành một số sản phẩm. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, không chỉ khẳng định trên lĩnh vực thể thao thành tích cao khi đóng góp nhiều vận động viên có tên tuổi cho làng thể thao Việt Nam, Nghệ An còn duy trì, phát triển thể thao quần chúng rộng khắp theo hướng tự nguyện, tự quản với các mô hình đội, nhóm theo sở thích.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đánh giá, cũng như bối cảnh chung, Nghệ An đang đối diện với những bài toán không đơn giản như sử dụng, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa… đồng thời do là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước nên nguồn lực đầu tư còn khó khăn; sự chênh lệch giữa hưởng thụ văn hóa giữa miền núi và đồng bằng, đô thị và nông thôn. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Tạ Quang Động - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Bộ VH, TT&DL cũng nhận định, Nghệ An là địa bàn có dư địa để phát triển du lịch nhưng du lịch tỉnh vẫn đang ở mức độ còn khiêm tốn, chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh còn thiếu những sản phẩm nổi trội, riêng có.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh luôn chú trọng phát triển văn hóa, coi đây là nền tảng, động lực rất quan trọng trong quá trình phát triển.

Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 tiếp tục khẳng định: “…Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”; đồng thời xây dựng con người, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh: Trong quá trình thu hút đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, phát triển miền Tây, tỉnh đều đặt yếu tố hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống văn hóa, xã hội, đảm bảo môi trường; gắn liền với đó là công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đây là quan điểm xuyên suốt.

Từ quan điểm phát triển, nhận diện rất rõ thế mạnh về văn hóa, du lịch, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tỉnh rất nỗ lực để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời rất mong muốn Bộ quan tâm đặc biệt để hỗ trợ giúp tỉnh phát huy tối đa tiềm năng này.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã phân tích, làm rõ thêm về 5 nhóm kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Bộ VH, TT&DL.

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA "CỖ XE TAM MÃ"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chia vui với những bước phát triển mới của Nghệ An, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó góp phần giúp Bộ hoàn thành chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, để tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh rà soát và dựa trên tinh thần Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 7
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng mong muốn tỉnh tiếp cận và thực hiện chiến lược trên với quan điểm toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm theo hướng chú ý nhiều hơn đến phát huy, giữ gìn giá trị văn hóa của quê hương, con người xứ Nghệ nhưng cần chọn điểm ưu tiên di sản trước như phát huy dân ca Ví, Giặm thành một trong những trụ cột để thông qua đó bằng quy luật riêng của lĩnh vực nghệ thuật này góp phần bồi dưỡng giá trị chân, thiện, mỹ. 

Gắn với đó, tỉnh cũng cần bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện; quan tâm quy hoạch sử dụng đất đảm bảo không gian phát triển văn hóa, thể thao; chú ý nhiều hơn về đời sống văn hóa cơ sở mà cái gốc xây dựng các quy tắc, quy ước cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi ý tỉnh lựa chọn 7/21 huyện, thành, thị để làm điểm mô hình Chủ tịch huyện phê duyệt quy tắc, quy ước cộng đồng do nhân dân đề xuất, xây dựng trong xây dựng đời sống văn hóa.

Về du lịch, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đã gợi mở về mô hình quản lý Nhà nước về xúc tiến du lịch; xây dựng được các sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu, quảng bá; nghiên cứu phát triển loại hình du lịch mà Nghệ An có thế mạnh là du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); số hóa du lịch mà trước mắt cần số hóa điểm đến, sản phẩm du lịch; xây dựng điểm đến an toàn.

Trên lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị tỉnh chú ý nhiều hơn trong phát triển thể thao quần chúng theo mô hình CLB sở thích.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 8
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ví 3 lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành như “cỗ xe tam mã”, trong đó văn hóa phải giữ dây cương; du lịch và thể thao đứng bên cạnh, Bộ trưởng lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tỉnh luôn chú ý phối hợp công tác chặt chẽ để tạo ra sức mạnh chung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây đều là những nội dung xác đáng và tinh thần của Bộ là ủng hộ; qua đó đã có những trả lời cụ thể như: Đồng ý nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng tầm Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức quy mô toàn quốc; hỗ trợ Chương trình nghệ thuật cho Lễ khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm năm 2023; bố trí nguồn vốn cho một số công trình để thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích trọng điểm, di tích cấp quốc gia;…

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cho biết: Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ xây dựng Chương trình mục tiêu về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng ban hành 6 đề án. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh sẽ được giải quyết và tháo gỡ cơ bản khi chương trình mục tiêu này được thông qua vì nội dung thuộc tổng thể của chương trình.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 9
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những nội dung tại cuộc làm việc, đặc biệt là sẽ tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Nghệ An đến năm 2030. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ VH, TT&DL sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển nói chung, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao, du lịch thời gian tới. 

Tin mới