mask

Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10

Lãnh đạo các cấp trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10.
Lãnh đạo các cấp trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân.
Lãnh đạo các cấp trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Tin mới