Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác phối hợp giữa hai bên.

Chiều 6/4, tại TP. Vinh, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác phối hợp giữa hai bên.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tiếp làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, một số sở, ngành.

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, BÀI BẢN, HIỆU QUẢ

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022, quý I/2023; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết ngày 11/10/2021.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022, quý I/2023; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 2

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022, quý I/2023; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua đánh giá cho thấy, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương được các bên thực hiện rất chặt chẽ.

Thông qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đánh giá được các mặt đã làm được của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách.

Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động kiểm toán cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán ngân sách, trong công tác điều hành ngân sách, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách.

Những ý kiến đánh giá kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán năm sau.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Các đồng chí trong đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 4

Các đồng chí trong đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh có tác dụng tích cực giúp các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, mối quan hệ phối hợp công tác giữa tỉnh Nghệ An và Kiểm toán Nhà nước ngày càng chặt chẽ, bài bản, hiệu quả.

Thông qua đó, nhận thức của lãnh đạo chủ chốt cũng như của cán bộ, công chức của tỉnh về thực hiện Luật Kiểm toán, Luật Ngân sách Nhà nước đã được nâng lên ngày càng rõ rệt. Việc chỉ đạo, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công của tỉnh ngày càng minh bạch, đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Hoạt động kiểm toán đã góp phần chỉ ra những bất cập, thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công… đặt ra yêu cầu để các đơn vị được kiểm toán phải theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn Nhà nước, khuyến khích sử dụng nguồn lực nhà nước đạt kết quả cao, góp phần đẩy nhanh thủ tục giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công;…

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng khẳng định: Những thông tin, dữ liệu trao đổi của Kiểm toán Nhà nước là cơ sở cho lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp có thêm cơ sở, thông tin xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn và dài hạn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều thông tin quan trọng để tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sử dụng ngân sách của tỉnh.

Đồng thời, HĐND, UBND tỉnh căn cứ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách do tỉnh ban hành không còn phù hợp với các quy định liên quan, đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý tài chính công, tài sản công.

Nhấn mạnh, hiệu quả phối hợp góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chia sẻ, cung cấp thông tin, nhất là thông tin chuyên sâu để giúp cho tỉnh có những quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như: công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ; công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản…

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đây là những lĩnh vực rất nhạy cảm, phức tạp, dễ sai phạm; qua đó hạn chế, khắc phục những bất cập, thiếu sót trong quản lý; phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tài sản của Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân.

Đồng thời, Nghệ An cũng mong muốn, Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, phục vụ hiệu quả, kịp thời quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN PHẢI ĐÚNG, TRÚNG, CHẤT LƯỢNG

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua; mong tỉnh tiếp tục phát huy để đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 8

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến việc thực hiện Quy chế phối hợp của Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán. Quan điểm của Kiểm toán Nhà nước là số lượng các cuộc kiểm toán gọn, đảm bảo chất lượng; tập trung vào những lĩnh vực Quốc hội giám sát, HĐND tỉnh quan tâm, đặc biệt là những điểm nóng cử tri quan tâm.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao trong quá trình triển khai kiểm toán; mặt khác giúp Kiểm toán Nhà nước giám sát hoạt động các đoàn kiểm toán, tránh tiêu cực, sách nhiễu.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 9

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Quan điểm của Kiểm toán Nhà nước là các kết luận, kiến nghị phải đảm bảo đúng, trúng, chất lượng, tránh tình trạng có nội dung đề xuất nhưng không thực hiện được.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn cũng thống nhất cao với đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý là Kiểm toán Nhà nước cung cấp, chia sẻ thông tin; qua đó giao đầu mối cụ thể của Kiểm toán Nhà nước để thường xuyên cập nhật, trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm tốt với tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 10

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Kiểm toán Nhà nước đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, chia sẻ, đồng hành với sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai bên; đồng thời đoàn kết, thống nhất xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tin mới