mask

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/8/2022, UBND tỉnh giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý toàn diện các vấn đề của dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6088/UBND-CN về việc báo cáo, tham mưu phương án xử lý dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục thuế tỉnh và UBND thành phố Vinh.

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh ảnh 1

Khu đất thực hiện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào trên Đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Công văn số 6088/UBND-CN có nội dung:

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4627/STNMT-QLĐĐ ngày 5/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra rà soát toàn diện dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh giao tại Công văn số 2790/UBND-CN ngày 20/4/2022, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất thuộc dự án nêu trên. Nếu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án chưa đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hoặc nếu có sai phạm khác tại dự án, cần đề xuất phương án xử lý cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh xem quyết định.

Trong trường hợp cần thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý toàn diện các vấn đề của dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu quyết định thành lập đoàn, trong đó Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra. Hoàn thành việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/8/2022.

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh ảnh 2

Một phần diện tích thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng đã trở thành nhà hàng ăn uống. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, vào ngày 20/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 2790/UBND-CN giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Đến ngày 5/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4627/STNMTQLĐĐ đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra rà soát toàn diện dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư tại Phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Lý do được Sở Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn số 4627/STNMTQLĐĐ, như sau: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát hồ sơ và đề xuất phương án xử lý Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng; ngày 17/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4202/STNMTQLĐĐ gửi các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND thành phố Vinh để xin ý kiến.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND thành phố Vinh. Tuy nhiên, các sở, ngành còn có ý kiến khác nhau về việc xử lý các vi phạm pháp luật trước đây của chủ đầu tư, về việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phương án đề xuất xử lý Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng.

Đây là Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, đến nay chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang các chủ sử dụng đất khác; việc xem xét đề xuất các nội dung của Dự án liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, ngành, UBND thành phố Vinh. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND thành phố Vinh tham gia làm thành viên để kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý toàn diện các vấn đề của dự án.

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh ảnh 3

Một phần diện tích dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào trên Đại lộ Lê Nin trở thành nơi kinh doanh hoa cây cảnh. Ảnh: Thành Cường

Trả lời phóng viên Báo Nghệ An trong ngày 17/8/2022, một cán bộ có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi nhận được Công văn số 6088/UBND-CN ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh, Sở đã tiếp tục có văn bản gửi lên UBND tỉnh. Trong đó, báo cáo UBND tỉnh việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý toàn diện các vấn đề của dự án là cần thiết; đề nghị UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, đúng như tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 6088/UBND-CN.

Vào ngày 1/4/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã từng kiểm tra tại thực địa việc thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Qua đó ghi nhận các thông tin, dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010 với tổng diện tích được giao thực địa là 4.056 m2. Năm 2018, dự án này được UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện nay, trên diện tích hơn 4.056 m2 ban đầu của 1 dự án với 1 chủ đầu tư, nay có 3 dự án của 3 nhà đầu tư khác nhau. Dự án dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh cũng từng được đoàn liên ngành UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 3 lần vào các năm 2013, 2016 và 2021...

Tin mới