Lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

(Baonghean.vn) - Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (phần kinh tế - xã hội) dự kiến sẽ chi tiết hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh chia thành các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 cũng như xác định phương hướng tăng trưởng kinh tế, xã hội chung cho tỉnh trong tương lai.

UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Sở KH&ĐT phối hợp các sở, ngành xây dựng dự toán lập quy hoạch, kiện toàn Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đôn đốc các ngành hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương; trực tiếp làm việc với 13 sở, ban, ngành, địa phương để đôn đốc công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh. 

Trước đó, vào ngày 4/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lập và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Ngày 26/1/2021 UBND tỉnh Nghệ An đã có Kế hoạch số 55/KH-UBND về lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với mục đích xây dựng kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An theo quy định của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Phối cảnh quy hoạch hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: PV
Phối cảnh quy hoạch hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: PV

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An thì việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hoàn thành và công bố quy hoạch vào tháng 4 năm 2022.

Hiện tại Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Ảnh: PV
Hiện tại Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Ảnh: Quang An.

Việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Mục tiêu việc lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa, kết nối đồng bộ, thống nhất phương hướng tổ chức không gian và phát triển của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ tỉnh đã được đề ra trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; tạo cơ sở cho việc triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển.

Một góc trung tâm TP.Vinh. Ảnh: Tư liệu báo Nghệ An
Một góc trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An

Yêu cầu về nội dung của quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Làng Sen, nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên trở thành địa chỉ ghé thăm của du khách thập phương khi đến Nghệ An. Ảnh: Tư liệu báo Nghệ An
Làng Sen, nằm trong quần thể Khu Di tích Kim Liên trở thành địa chỉ ghé thăm của du khách thập phương khi đến Nghệ An. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An

Nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo các quy định tại Điều 27, Luật Quy hoạch và Điều 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ, bao gồm các nội dung: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng.

TX.Thái Hòa một trong những trung tâm phát triển phía Tây Nghệ An. Ảnh: PV
TX.Thái Hòa một trong những trung tâm phát triển phía Tây Nghệ An. Ảnh: PV

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch sẽ nghiên cứu vai trò tỉnh Nghệ An trong mối quan hệ phát triển với các lãnh thổ lân cận có tác động trực tiếp đến tỉnh bao gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh; vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Ngoài ra còn nghiên cứu trong mối quan hệ với sự phát triển của CHDCND Lào ở phía Tây. 

Tin mới