mask

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án 'Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên'

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 5 tổ chức hội thảo trực tuyến vào chiều 02/3, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Hiền Thương
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hiền Thương

Dự thảo Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” hướng tới tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; xây dựng đội ngũ đảng viên có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với ngành, lãnh thổ và yêu cầu của thực tiễn; hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Phấn đấu cơ bản bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; phấn đấu cơ bản các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên bảo đảm đồng bộ liên thông trong toàn Đảng. Đến năm 2030, không còn thôn, bản, tổ dân phố không có chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; cơ bản đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Dự thảo đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị có 17 ý kiến từ các Tỉnh ủy, Thành ủy góp ý vào đề án. Tỉnh Nghệ An cũng nêu những đặc trưng chung của đề án và đối chiếu với thực tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án những vấn đề có tính thực tiễn cao.

Tỉnh Nghệ An cũng nêu vấn đề tồn tại cần nghiên cứu, có giải pháp phù hợp trong sắp xếp mô hình tổ chức đảng, cần thống nhất cao. Điển hình như hiện nay ở các Trường THPT tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện, Đoàn thanh niên trực thuộc cấp huyện (Huyện, thành, thị đoàn), nhưng Công đoàn lại trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục cấp tỉnh (Sở Giáo dục); Việc giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở, cần quy định rõ tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng của loại hình tổ chức cơ sở đảng, số lượng tổ chức đảng, đảng viên để cơ sở dễ thực hiện.

Cùng đó, Trung ương cần xem xét các chế độ chính sách phù hợp với công tác sắp xếp hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời có những chỉ đạo sát đúng hơn trong thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã...

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã tiếp thu nhiều ý kiến từ các tỉnh, thành và sớm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thống nhất.

Tin mới