mask

Lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc: “Không có giá trị“

Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển ở nước ta để chỉ đạo về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo công văn Bộ NN&PTNT mới gửi đi, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc mới ra thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1/5/2018 đến 12 giờ ngày 16/8/2018 trong biển Đông vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc bộ và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc: “Không có giá trị“ ảnh 1
Bộ NN&PTNT khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá tạm thời của Trung trên vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.

Ngoài ra, tiếp tục động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo, đối với tàu cá có Giấy phép đánh bắt trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ năm 2017 - 2018 không sang khai thác tại vùng biển Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ trong thời gian nói trên.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc xuất bên của tàu cá hoạt động trong thời gian này, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Bộ NN-PTNT (qua đường dây nóng của Cục Kiểm ngư) theo Quy chế thực hiên quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển ban hành theo Quyết định số 79/2014QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc Tổng cục thủy sản.

Tin mới