mask

ĐỔI MỚI CÔNG ĐOÀN:

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

(Baonghean.vn) - Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.
Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới không chỉ là nhiệm vụ tất yếu của tổ chức Đảng mà còn là việc làm cần thiết của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
NHỮNG KHÓ KHĂN
Mặc dù công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động thời gian qua được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội hết sức quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5155-QĐ/TU ngày 8/2/2014 về việc ban hành Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020". Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động thời gian qua gặp không ít khó khăn. Có nhiều nguyên nhân từ chủ quan và khách quan.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác kết nạp, bồi dưỡng đảng viên mới trong công nhân lao động. Ảnh: D.T
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác kết nạp, bồi dưỡng đảng viên mới trong công nhân lao động. Ảnh: D.T

Bà Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cho biết: Tại Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, có 40 doanh nghiệp ngoài Nhà nước và FDI có tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng chỉ chiếm tỷ lệ 18%, số lượng đảng viên trong toàn KCN chiếm tỷ lệ 2%.

Lý do, từ phía doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, chủ doanh nghiệp vẫn còn tâm lý “e ngại”, chưa muốn tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng và các hội, đoàn thể trong doanh nghiệp; thậm chí, một số chủ doanh nghiệp chưa hợp tác khi tổ chức Đảng địa phương đến vận động, thuyết phục thành lập tổ chức Đảng. Một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước lo ngại việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí còn có thể phức tạp thêm các biện pháp về quản lý người lao động, mất thêm kinh phí hoạt động.

Đối với người lao động, làm việc trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến thu nhập hàng tháng cũng như các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chứ ít ai quan tâm đến vai trò, vị trí của tổ chức Đảng. Mặt khác, do thu nhập còn thấp nên lo ngại vào Đảng sẽ mất thêm kinh phí đóng đảng phí, việc sinh hoạt chi bộ cũng khó khăn do họ phải làm việc theo ca.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ảnh 2
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Nghệ An đã giới thiệu 1.298 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Ảnh: P.V

Các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân thường có ít đảng viên, nề nếp sinh hoạt chi bộ không đều, chất lượng sinh hoạt thấp; chưa chú ý tạo nguồn kết nạp đảng viên; kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng còn hạn hẹp và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chủ doanh nghiệp. Cùng với đó, sự lãnh đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều nơi chưa ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng cho phù hợp với điều kiện đặc thù của doanh nghiệp.

Tại huyện miền núi Con Cuông, ông Lô Viết Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Một số đơn vị không còn nguồn để phát triển đảng viên, một số công đoàn cơ sở chưa thật sự quan tâm việc bồi dưỡng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng; phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa tạo được phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để thu hút công nhân, viên chức lao động tham gia hoạt động, qua đó để phát hiện nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số công đoàn cơ sở chủ yếu mới tập trung vào việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác..., chưa chú trọng bồi dưỡng về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, chưa chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chia sẻ thêm về khó khăn trong công tác phát triển Đảng, ông Vũ Duy Từ - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu trao đổi thêm: Lý do là một số đơn vị hết nguồn; một số lao động lớn tuổi nên không còn động lực phấn đấu; mặt khác, phần lớn công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp không có chi bộ nên công đoàn cơ sở rất khó khăn trong việc giới thiệu đoàn viên để kết nạp Đảng; cá biệt vẫn còn một số đoàn viên tư tưởng, ý thức kém, không muốn phấn đấu vào Đảng...

NÂNG CAO NHẬN THỨC,

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

Được biết, năm 2021, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu giới thiệu 2.161 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành. Đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên phấn đấu vào Đảng. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã giới thiệu 1.298 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 60,06%).

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ảnh 3
 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển Đảng, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu: Các tổ chức công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, khơi dậy tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn. Thông qua việc thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, công nhân, lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên.

Không chỉ có sự vào cuộc của tổ chức công đoàn, mà cần tăng cường hơn nữa vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và đoàn thể, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động và chủ doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên cần đưa ra kế hoạch cụ thể phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Và khi có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng thì tiến hành kết nạp, đặc biệt, chú trọng đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và cán bộ chủ chốt của các tổ chức, đoàn thể nhân dân, khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ảnh 4
Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với những doanh nghiệp có tổ chức đảng. Ảnh: DT

“Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn là một trong những nội dung quan trọng đối với việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp”, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh. 

Nghệ An đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có trên 50% số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI trong phạm vi thực hiện đề án thành lập được tổ chức Đảng; 70% thành lập được tổ chức công đoàn và 60% thành lập được tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Hội Liên hiệp thanh niên.

Tin mới