mask

Lộ trình tăng lương những năm tới cho hàng triệu công chức

Nghị quyết 107/NQ-CP (về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) có hiệu lực từ ngày 16-8-2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau:
Lộ trình tăng lương những năm tới cho hàng triệu công chức ảnh 1

Tin mới