Luật tín ngưỡng, tôn giáo cần được xây dựng cụ thể hơn

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng chí Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc xây dựng Luật này nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, thể hiện sự phát triển trong quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đa số đại biểu đều tán thành Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điều khoản rõ ràng, cởi mở hơn so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, phù hợp với Hiến pháp 2013 và công ước quốc tế về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, ở một số điều khoản quy định chưa đầy đủ, cần bổ sung đảm bảo chặt chẽ, toàn diện hơn.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các điều khoản, tập trung cho 33/68 điều với các nhóm vấn đề chính: quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo; tổ chức tôn giáo; phong phẩm, bổ nhiệm, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; cơ sở đào tạo tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; quy định về vấn đề tái lập tín ngưỡng; đăng ký tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã; tài chính và nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời góp ý về việc giải thích một số khái niệm, từ ngữ trong dự thảo, đảo bảo chặt chẽ, rõ ràng hơn. 

Về bố cục, các đại biểu cho rằng dung lượng Dự án luật tín ngưỡng, tôn giáo còn ít, cần cụ thể hoá hơn nữa. Đồng thời, chỉ ra một số nội dung trùng lặp, mâu thuẫn ở một số điều lệ, và đề nghị không nên quy định chồng chéo, rườm rà, cần ngắn gọn, cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Giám đốc Công an Tỉnh, đóng góp một số ý kiến phản biện.
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an Tỉnh đóng góp một số ý kiến phản biện.

Đóng góp cho dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã phản biện một số ý kiến của các thành viên, trong đó nhấn mạnh sự chuẩn xác của một số thuật ngữ.

Kết thúc hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Mão ghi nhận, đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời các ý kiến góp ý này sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian tới./.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới