mask

Lực lượng công an chỉ có một Đại tướng

Chiều 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi). Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, vấn đề phong tướng còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị) cho ý kiến.

UBTVQH cũng cho rằng, Bộ Công an vừa điều chỉnh tổ chức, bộ máy, cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá và có thể tiếp tục điều chỉnh, nên đề nghị quy định về cấp bậc hàm chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; quy định số lượng, vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao UBTVQH quy định cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.

Liên quan đến cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với vị trí này là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng việc quy định giám đốc công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng “là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ và giao UBTVQH căn cứ vào tiêu chí để quy định.

Theo đó, dự thảo luật quy định Bộ Công an sẽ có tối đa 201 tướng, trong đó có 1 Đại tướng, là bộ trưởng; tối đa 6 Thượng tướng là thứ trưởng. Tuy nhiên, dự thảo luật không quy định rõ các sĩ quan biệt phái có tổng cộng bao nhiêu tướng, nên hiện nay vẫn chưa rõ lực lượng công an nhân dân sẽ có tổng cộng bao nhiêu tướng.

Với Trung tướng, Bộ Công an sẽ có không quá 35, được áp dụng với cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức không thay đổi hoặc thay đổi theo hướng quy mô lớn hơn kể từ ngày 6/8/2018; có chức năng tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chiến đấu, chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có trần trung tướng.

Về Thiếu tướng, Bộ Công an sẽ không quá 159 Thiếu tướng, được áp dụng với cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ và chức vụ, chức danh tương đương (trừ những đơn vị quy định có trần trung tướng); phó cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ có trần cục trưởng là trung tướng (số lượng không quá 139 người);

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I (không quá 11 người); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3; Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị không quá 3…

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an khẳng định, từ khi trình dự án luật này đã cam kết là không tăng biên chế. “Từ nay đến năm 2021, không tăng biên chế nào, chủ yếu là sắp xếp trong lực lượng”, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tin mới