mask

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: daidoanket.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc -  Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng và các tổ chức thành viên của Mặt trận;… Ảnh: Thành Duy

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ TỔ CHỨC, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam với quy mô toàn quốc, khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu được tổ chức. 

Hội nghị được tổ chức ngay sau Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII thành công rất tốt đẹp; Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa họp phiên đầu tiên để cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. 

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 3
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: daidoanket. vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Chủ trương đã rõ; mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định; trách nhiệm cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả MTTQ và các tổ chức thành viên nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghe các ý kiến của các đại biểu góp ý, bổ sung của các tổ chức thành viên vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

LÀM TỐT HƠN NỮA VAI TRÒ NÒNG CỐT CHÍNH TRỊ

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống thành hiện thực sinh động, làm ra của cải vật chất mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Trao đổi, nhấn mạnh và phân tích thêm một số vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được vun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi; đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. 

Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận, trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta. 

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Ở đây, Mặt trận có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng".

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước theo tinh thần của Cương lĩnh chính trị và các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XIII của Đảng vừa quyết định đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang, do đó đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, Tổng Bí thư chỉ rõ: MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. 

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là 3 chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đất nước ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Qua đó, đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu đề ra các giải pháp lớn với một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phải tiếp tục tăng cường, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đây là nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận. Mà trước hết là cần tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội; xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 6
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị, tư tưởng thù địch; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết.

Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng cần phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận trong việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân;…

Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định phấn đấu xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội “gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, nhân ái”; với phương châm: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, tổ chức Đảng của các tổ chức thành viên sẽ khẩn trương cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào Chương trình hành động để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin mới