mask

Mặt trận Tổ quốc sẽ giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú và nơi làm việc về trách nhiệm nêu gương

(Baonghean.vn) - Đây là một trong các nội dung được Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn cơ quan MTTQ các cấp triển khai thực hiện tại hội nghị trực tuyến sáng 10/7.
Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trung ương liên quan và cán bộ MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tại 66 điểm cầu.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày với 5 chuyên đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Công tác giám sát của MTTQ; MTTQ với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ với công tác phòng, chống tham nhũng...

Mỗi chuyên đề, hội nghị lựa chọn một số nội dung trọng tâm để truyền đạt, thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như: 4 giải pháp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 7 giải pháp nâng chất lượng giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát cải cách bộ máy nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, quyền và lợi ích cơ bản của người dân, doanh nghiệp; giám sát công tác cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử; 5 giải pháp phát huy vai trò của MTTQ và sức mạnh nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hình thành cơ chế để nhân dân hưởng ứng, tham gia phòng, chống tham nhũng.
Mặt trận Tổ quốc sẽ giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú và nơi làm việc về trách nhiệm nêu gương ảnh 2
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung Trường CĐSP Nghệ An. Ảnh tư liệu Mai Hoa
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của MTTQ. Đáng chú ý là giám sát cán bộ và công tác cán bộ với quan điểm “xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là cấp ủy các cấp, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân; phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ”.
Cụ thể, sẽ giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú và nơi làm việc về trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW, QĐ 55-QĐ/TW; về đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền; tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên; giám sát việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Cán bộ MTTQ các huyện, thành, thị của Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đối với giám sát công tác cán bộ sẽ tập trung giám sát các tập thể, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ làm công tác cán bộ thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý. Với các cá nhân liên quan công tác cán bộ cần lưu ý việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ngoài ra, hội nghị cũng đề cập các nội dung giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của cơ quan MTTQ trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của MTTQ, hội nghị lưu ý cần nhận thức đúng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy tốt vai trò của MTTQ trong phòng, chống tham nhũng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hiệu quả trong thực tiễn.

Tin mới