Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Cuộc thi sát hạch cán bộ, công chức, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, kết quả sát hạch lần này gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm; đồng thời tiến hành sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp trong cơ quan.
Sáng
Sáng 24/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá thực chất về năng lực công tác của đội ngũ, gắn với công tác thi đua cuối năm.  Ảnh: Mai Hoa 

Phát biểu tại cuộc thi sát hạch, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Dù đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đều được đào tạo chính quy, bài bản, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao, đòi hỏi mỗi người phải luôn có ý thức nỗ lực, tự học hỏi, trau dồi chuyên môn công tác, mục đích là thực hiện tốt nhiệm vụ công việc hàng ngày của mình.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng khẳng định, kết quả sát hạch sẽ gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm, đồng thời tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực thực tiễn của từng người.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, việc sát hạch phải đảm bảo thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, việc sát hạch phải đảm bảo thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa

Từ mục đích nêu trên, cuộc thi sát hạch năm nay được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đổi mới, thay cho việc phỏng vấn từng người, mỗi cán bộ, công chức trên cơ sở vị trí, việc làm của mình chủ động tham mưu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến theo chuyên môn.

Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua của đơn vị sẽ ra một tình huống cụ thể để cán bộ giải quyết. Đó là căn cứ để Hội đồng thi đua cơ quan chấm và cho điểm độc lập.

Việc sát hạch cán bộ, công chức sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức định kỳ hàng năm.

Tin mới