mask

Mẹo tính nhẩm bảng cửu chương 9 với đôi bàn tay

Xem mỗi ngón tay là một con số từ 1 đến 10, bạn dễ dàng đưa ra kết quả khi làm phép nhân với 9.

Tin mới