Miễn phí phần mềm kê khai BHXH cho các đơn vị sử dụng lao động

(Baonghean) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 79/BHXH-QLT ngày 14/01/2016 về việc giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ - TTg ngày 9/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03/12/2015 về ban hành Phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0; Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 
 
Cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tiếp dân thực hiện chế độ chính sách cho người dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số79/BHXH-QLT ngày 14/01/2016 về việc giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó:
 
1. Kể từ ngày 18/01/2016, cơ quan BHXH sẽ cung cấp miễn phí phần mềm Kê khai BHXH (viết tắt là KBHXH) cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động để thực hiện giao dịch điện tử trong việc kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
2. Khi thực hiện giao dịch điện tử, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp cho cơ quan BHXH và không phải nộp hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
3. Các đơn vị được sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp nào được pháp luật công nhận để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.
 
4. Ngoài Phần mềm KBHXH do BHXH cung cấp, các đơn vị sử dụng lao động có thể sử dụng Phần mềm kê khai của các Tổ chức cung cấp dịch vụ gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (I-VAN) (Công văn số 3452/BHXH-PT).
 
5. Cơ quan BHXH thuê Bưu điện Nghệ An thực hiện chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính (sổ BHXH, tờ rơi sổ BHXH, thẻ BHYT) đến tận đơn vị và tiếp nhận sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động không phải cử cán bộ, nhân viên đến trực tiếp giao dịch với cơ quan BHXH.
 
6. Các quy định về giao dịch điện tử, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm KBHXH được BHXH tỉnh Nghệ An đăng tải trên trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh tại địa chỉ: http://bhxhnghean.gov.vn.
 
 
Một điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
BHXH tỉnh Nghệ An cũng trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:
 
1. Phân công cán bộ, nhân viên nghiên cứu, tiếp nhận và cài đặt Phần mềm KBHXH.
 
2. Sử dụng chữ ký số hiện có của đơn vị để thực hiện đăng ký thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong việc kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
3. Đối với các đơn vị sử dụng lao động đã sử dụng giao dịch điện tử trên phần mềm của các tổ chức IVAN, nếu đơn vị tiếp tục sử dụng phần mềm thì thực hiện kết chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử vào phần mềm Cổng giao dịch điện tử (viết tắt: BHXH-IGW); nếu đơn vị có nhu cầu sử dụng phần mềm KBHXH thì đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trên Phần mềm KBHXH và không phải thanh toán chi phí về phần mềm khi thực hiện giao dịch.
 
Mọi vướng mắc liên quan đến giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham  gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, các đơn vị liên hệ với cán bộ chuyên quản của cơ quan BHXH hoặc phòng Quản lý thu (Số điện thoại 0383.842.806), Phòng Công nghệ thông tin (số điện thoại 0383.568.074) để được hỗ trợ, hướng dẫn.
 
Với những tiện ích thiết thực đối với đơn vị, BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về giao dịch điện tử trong việc kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
Bảo hiểm xã hội Nghệ An
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới