mask

Miền viễn tưởng

(Baonghean.vn) - Kính nhớ nhà thơ Thạch Quỳ!
0:00 / 0:00
0:00
Miền viễn tưởng ảnh 1
Nhà thơ Thạch Quỳ. Ảnh: Hải Vương

Đúng, có nghĩa không sai

Làm gì có thứ đúng nhất

Con mắt thích trăng đĩa mật

Dạ dày chỉ khoái bánh đa

Nhà thơ nhà Phật nhà pha

Nhà ngói nhà tre nhà gỗ

Nhà nào như thể nhà ta

Xây bằng hỷ nộ ái ố !

Chấp chi lũ chim tà vặt

Buồn chi lông ngỗng máu người

Vui chi phù du kiếp bụi

Mưa phùn cỏ lại lên tươi

Nhớ thương, chờ nhau hóa đá

Tưởng rằng đến thế thì thôi

Đá nào được yên phận đá

Có ngày bạc phếch như vôi!

Cuối cùng còn lại mình em

Em cũng đã là bức tượng

Cuối chiều còn lại mình anh

Viễn du về miền viễn tưởng./.

Tin mới