mask

Mobifone mua AVG làm thất thoát hơn 7 nghìn tỉ đồng như thế nào?

Mobifone "nghĩ" đã mua AVG rẻ hơn 7.000 tỉ so với định giá của AMAX, nhưng Thanh tra Chính phủ kết luận thiệt hại trong thương vụ Mobifone mua AVG lại là 7.006 tỉ đồng. Tại sao?
Mobifone mua AVG làm thất thoát hơn 7 nghìn tỉ đồng như thế nào? ảnh 1

Tin mới