mask

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6

(Baonghean.vn) - Đó là tinh thần được đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: Minh Chi

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã trực tiếp quán triệt nội dung 4 Nghị quyết và các nội dung quan trọng được bàn thảo, quyết định tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong đó trọng tâm là 4 Nghị quyết số 18/NQ-TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19/NQ-TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20/NQ-TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21/NQ-TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Trên cơ sở nêu rõ các lý do ban hành cũng như quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của từng nghị quyết, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh một số yêu cầu cụ thể đối với Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An nhằm cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào thực tiễn của đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 ảnh 2
Cán bộ, đảng viên, nhân viên Đảng bộ Báo Nghệ An nghe quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: Minh Chi

Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan quán triệt, đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt lộ trình tự chủ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động tòa soạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Muốn làm được việc này, Báo Nghệ An tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là tạo cơ hội, môi trường rèn giũa cho cán bộ trẻ phấn đấu, nỗ lực, trưởng thành; thu hút người giỏi về tòa soạn công tác.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cũng lưu ý, mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Báo Nghệ An, ngoài việc "thấm, ngấm" tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để xây dựng kế hoạch thực hiện cho riêng mình; đồng thời cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền có hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau hội nghị này, Đảng ủy Báo Nghệ An yêu cầu, các chi bộ tiếp tục đưa chuyên đề Nghị quyết Trung ương 6 vào nội dung sinh hoạt để tiếp tục thảo luận, cụ thể hóa nhiệm vụ của chi bộ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với tình hình cụ thể của Nghệ An, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh quán triệt chuyền đề năm 2018 về
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Minh Chi

Cũng trong sáng nay, cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An cũng đã được đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin mới