mask

Mỗi cơ sở, loại thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan

(Baonghean.vn) - Mỗi cơ sở, loại thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm... Đó là một số nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định về việc Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP.

Sáng 25/5, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo quyết định quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh Nghệ An và đại diện các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh Nghệ An và đại diện các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Việc ban hành Quyết định về việc Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh là một bước cụ thể hóa nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 15 ngày 2/2/2018 của Chính phủ, để thay thế Quyết định số 61 ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định số 38 ngày 25/4/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực; đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 21/6/2017 của Quốc hội trên lĩnh vực ATTP.

Nghị định số 15/2018 của Chính phủ được ban hành có nhiều điểm mới như: Doanh nghiệp, cơ sở tự công bố sản phẩm; trình tự công bố sản phẩm; bắt buộc đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 1 số sản phẩm; yêu cầu đảm bảo an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen...

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP của tỉnh Nghệ An có 4 chương, 26 điều. Trong đó, quy định rõ đối tượng áp dụng, nguyên tắc phân công và phối hợp quản lý, đặc biệt là trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP đối với các đơn vị liên quan. Ngoài UBND tỉnh thực hiện quản lý chung về ATTP trên phạm vi toàn tỉnh thì 13 sở, ngành, tùy theo chức năng, nghiệp vụ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Đoàn thanh tra liên ngành Trung ương kiểm tra Kho đông lạnh ở thị xã Cửa Lò, đánh giá cao nỗ lực đảm bảo ATTP của Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đoàn thanh tra liên ngành Trung ương kiểm tra Kho đông lạnh ở thị xã Cửa Lò, đánh giá cao nỗ lực đảm bảo ATTP của Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cùng với đó, quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khác cũng như các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền cấp huyện, xã cũng như việc phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trách nhiệm, công việc cụ thể của từng ban ngành đi cùng với chuyên ngành của từng đơn vị, đặc biệt là vai trò của ngành y tế, nông nghiệp và công thương cũng như việc phân cấp quản lý nhằm nâng cao công tác ATTP trên địa bàn.

Các đại biểu đánh giá cao các nội dung Dự thảo Quyết định đưa ra, như: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm; Mỗi một đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và mỗi loại thực phẩm chỉ chịu trách nhiệm của 1 cơ quan Nhà nước quản lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu chậm nhất đến đầu tháng 6/2018 Quyết định quy định phân công trách nhiệm phải được ban hành. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu chậm nhất đến đầu tháng 6/2018 Quyết định quy định phân công trách nhiệm phải được ban hành. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao việc xây dựng dự thảo của cơ quan soạn thảo là Sở Y tế Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý, tiếp tục hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp xem xét, trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Chậm nhất đến đầu tháng 6/2018, Quyết định Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP của tỉnh Nghệ An sẽ được thông qua, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nêu rõ: Thời gian qua, công tác đảm bảo ATVSTP tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp, ngành đã có sự chủ động trong việc thực thi trách nhiệm và phối hợp xử lý. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo cần nêu cao vai trò trách nhiệm; các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt việc kiểm tra xử lý vi phạm....vì sức khỏe của nhân dân, sự phát triển của quê hương./.

Tin mới