mask

Mời tham gia góp ý về phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

(Baonghean) - Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã nhận được 96 hồ sơ của các cá nhân. Để việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An thông báo danh sách để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi trình Hội đồng chính thức xét chọn.

Thời gian tham gia góp ý từ ngày 16-31/10/2017, danh sách cụ thể được đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử: 

- www.baonghean.vn; 

- www.truyenhinhnghean.vn; 

- www.nghean.gov.vn; 

- www.vhtt.nghean.gov.vn.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” LẦN THỨ HAI - NĂM 2018

 TT

 Họ và tên

Năm sinh

 Địa chỉ

Loại hình văn hóa phi vật thể nắm giữ

Danh hiệu đề nghị công nhận (Nghệ nhân nhân dân Nghệ nhân ưu tú)

           THỊ XÃ HOÀNG MAI ( 02 Hồ sơ)

1

Ông Nguyễn Đình Tựu

1949

Khối 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai,

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm

Nghệ nhân ưu tú

2

Bà Ngô Thị Vân

1974

Khối 7, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

           HUYỆN ANH SƠN ( 02 Hồ sơ)

3

Ông Trần Duy Thắng

1953

Thôn 8, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh(sáng tác, dàn dựng)

Nghệ nhân ưu tú

4

Bà Đặng Thị Sơn

1965

K4A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

          THÀNH PHỐ VINH ( 03 Hồ sơ )

5

Ông Biện Ngọc Khánh

1986

Xóm Thọ Mới, Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

6

Lê Tiến Huy

1974

Khối Yên Sơn, Phường Hà Huy Tập, tp Vinh

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

7

Bà Vũ Thị Mai Huy

1958

Khối 11, Phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

          HUYỆN QUỲ HỢP ( 03 Hồ sơ )

8

Ông Trương Thanh Hải

1959

Xóm Phượng,

xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thổ

Nghệ nhân ưu tú

9

Bà Lương Thị Phiên

1948

Xóm Mường Ham, Xã Châu Cường, Quỳ Hơp

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Suối – Lăm – Nhuôn)

Nghệ nhân ưu tú

10

Ông Lương Viết Thoại

1984

Xóm Bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp

Tri thức dân gian dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

          HUYỆN ĐÔ LƯƠNG ( 9 Hồ sơ )

11

Ông Lê Ngọc Quý

1960

 Xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

12

Ông Nguyễn Khắc Sơn

1962

 Xóm, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

13

Bà Nguyễn Thị Tâm

1988

 Xóm 2, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

14

Bà Nguyễn Thị Hà

1967

 Xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

15

Ông Nguyễn Cao Bằng

1983

 Xóm 7, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

16

Ông Trần Văn Nhường

1969

Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

17

Ông Nguyễn Sỹ Hòa

1974

Khối 7, thị trấn Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

18

Ông Trần Văn Tứ

1952

Xóm 11, Xã Đà Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

19

Bà Hoàng Thị Hoa

1976

Xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

          HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG ( 3 Hồ sơ)

20

Ông Lô May Hằng

1976

Bản Ngọn, Xã Yên Na, Tương Dương

Tiếng nói chữ viết của dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

21

Ông Và Bá Đùa

1972

Bản Nhón Mai, Xã Nhôn Mai, Tương Dương

Nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân tộc của người Mông (Khèn)

Nghệ nhân ưu tú

22

Ông Lương Văn Pắn

1966

Bản Khe Ngẫu, Xã Xá Lượng, Tương Dương

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

THỊ XÃ THÁI HÒA ( 02 Hồ sơ )

23

Ông Trần Văn Hồng

1972

Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

24

Ông Trần Đức Minh

1952

Xóm Đông Mỹ, Phường Quang Tiến, tx Thái Hòa

Nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân tộc: Đàn bầu

Nghệ nhân ưu tú

            TÂN KỲ ( 02 Hồ sơ)

25

Ông Ngô Trí Minh

1965

Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

26

Ông Nguyễn Đình Long

1974

Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

HƯNG NGUYÊN ( 02 Hồ sơ )

27

Ông Phan Nguyên Khoa

1956

 Khối 17, thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

28

Bà Nguyễn Thị Hương

1957

Xóm 9, Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

YÊN THÀNH ( 16 Hồ sơ )

29

Ông Phan Thế Phiệt

1927

Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

30

Ông Hoàng Quốc Tứ

1956

 Xóm 7, xã Viên Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

31

Ông Nguyễn Ngọc Linh

1960

 Xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

32

Ông Phan Lạng

1940

Xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng Cổ

Nghệ nhân ưu tú

33

Ông Nguyễn Văn Viện

1954

Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

34

Ông Trần Văn Tiến

1956

Xóm Liên Giang, Xã Liên Thành, Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

35

Ông Phan Văn Minh

1939

Xóm Phú An, Xã Khánh Thành, Yên Thành

Khám và chữa bệnh bằng Đông Y

Nghệ nhân ưu tú

36

Ông Phan Đăng Hải

1958

Xóm Lạch Vằng, xã Văn Thành, Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

37

Ông Trần Văn Thành

1964

Xóm Nam Chính, xã Phúc Thành, Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

38

Ông Đậu Xuân Bách

1949

Xóm 3, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnhvà chèo

Nghệ nhân ưu tú

39

Bà Bùi Thị Tuyết

1962

Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

40

Ông Thái Hữu Long

1961

Xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ

Nghệ nhân ưu tú

41

Bà Hoàng Thị Thìn

1927

Xã Trung Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ

Nghệ nhân ưu tú

42

Bà Hoàng Thị Loan

1960

xóm 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và các làn điệu Chèo cổ

Nghệ nhân ưu tú

43

Bà Cao Thị Loan

1962

Xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ

Nghệ nhân ưu tú

44

Ông Nguyễn Bá Ân

1940

Xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN THANH CHƯƠNG ( 9 Hồ sơ )

45

Bà Võ Thị Vân

1965

Xóm 4, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

46

Ông Võ Trọng Thìn

1952

Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

27

Bà Nguyễn Thị Tâm

1952

Thôn Sơn, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

48

Ông Nguyễn Thanh Tâm

1957

Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

49

Ông Trần Đức Khiếng

1957

Xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

50

Bà Lê Thị Vinh

1938

Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

51

Bà Lê Thị Hòa

1969

Thôn Thị Tứ, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

52

Ông Nguyễn Tiến Chương

1964

Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

53

Ông Nguyễn Thanh Phúc

1950

K7, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương,

Nghệ thuật trình diễn dân gian các nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN NAM ĐÀN ( 01 Hồ sơ )

54

Ông Hà Quang Đức

1966

Xóm 6, Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN CON CUÔNG (01 Hồ sơ)

55

Ông Lê Quốc Hoàng

1957

K1,Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông

Nghệ thuật trình diễn dân ca dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN QUỲ CHÂU (18 Hồ sơ)

56

Ông Trương Văn Thông

1958

Bản Na Cống, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân ưu tú

57

Bà Quang Thị Dũng

1946

Bản Đồng Minh,Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Nhuôn, Xuối….

Nghệ nhân ưu tú

58

Ông Lương Văn Tuyên

1938

Bản Minh Tiến, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu

Tập quán xã hội(thầy cúng – Thầy Mo một)

Nghệ nhân ưu tú

59

Bà Vi Thị Xinh

1950

Bản Đồng Minh, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Hát Nhuôn, Suối, hát ru)

Nghệ nhân ưu tú

60

Ông Lữ Văn Xuân

1960

Bản Quàng, Xã Châu Phong, Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân ưu tú

61

Ông Hà Văn Loan

1962

Bản Đôm 2, Xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân ưu tú

62

Ông Vi Văn Mai

1962

Bản Na Ba, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân ưu tú

63

Bà Sầm Thị Vinh

1950

Bản Hoa Tiến 2, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, suối

Nghệ nhân ưu tú

64

Ông Sầm Văn Dần

1927

Bản Hoa Tiến 1, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, suối

Nghệ nhân ưu tú

65

Ông Lô Đức Mậu

1957

Bản Hoa Tiến 2, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu

Tiếng nói chữ viết dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

66

Ông Cầm Bá Anh

1936

Bản Chiềng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, Suối

Nghệ nhân ưu tú

67

Ông Vi Văn Thoại

1954

Bản Chiềng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, Suối

Nghệ nhân ưu tú

68

Bà Cầm Thị Trường

1949

Bản Chàng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, Suối, Lăm, Khắp…

Nghệ nhân ưu tú

69

Ông Bùi Anh Nhân

1952

Bản Piêng Điếng, Xã Châu Phong, Quỳ Châu

Nghệ thuật rình diễn các nhạc cụ dân tộc, các làn điều dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái

Nghệ nhân ưu tú

70

Ông Vi Văn Thuyên

1943

Bản Đồng Minh, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu

Tập quán xã hội (thầy cúng )

Nghệ nhân ưu tú

71

Bà Lô Thị Bình

1969

Bản Na My, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, Suối, hát ru…

Nghệ nhân ưu tú

72

Ông Lương Sơn Hán

1938

Bản Na Ca, Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

Tiếng nói chữ viết: chữ Thái LaiTay

Nghệ nhân ưu tú

73

Ông Vi Ngọc Chân

1958

Bản Ná Ba, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu

Tiếng nói chữ viết: chữ Thái LaiTay

Nghệ nhân ưu tú

           HUYỆN QUỲNH LƯU ( 02 Hồ sơ)

74

Ông Đinh Trọng Ẩn

1949

Thôn Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

75

Bà Vũ Thị Hồng Quế

1961

 Thôn 5 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

           HUYỆN DIỄN CHÂU (12 Hồ sơ)

76

Ông Cao Xuân Thưởng

1949

Xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

77

Bà Cao Thị Lâm

1964

Xóm 4, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

78

Bà Hoàng Thị Năm

1965

Xóm 3, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

79

Ông Đinh Nhật Tân

1957

Xóm 6, Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

80

Bà Nguyễn Thị Lê

1955

Xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

81

Ông Trần Hữu Lương

1934

Xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

82

Ông Nguyễn Đình Túc

1956

Xóm 7, Xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu

Trình diễn dân gian về nhạc cụ dân tộc (đàn Bầu)

Nghệ nhân ưu tú

83

Ông Nguyễn Xuân Thảo

1951

Xóm 6, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

84

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

1967

Xóm 1, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian ca trù

Nghệ nhân ưu tú

85

Bà Võ Thị Sen

1952

Xóm 8, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

86

Bà lê Thị Kim Phùng

1958

Xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

87

Ông Nguyễn Thế Chu

1954

Xóm 4 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Diễn Châu

Trình diễn dân gian về nhạc cụ dân tộc (đàn)

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN NGHĨA ĐÀN ( 03 Hồ sơ)

88

Ông Nguyễn Nghĩa Hợi

1940

xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

89

Ông Vi Ngọc Châu

1940

Xóm Đồng Sằng, Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn

Tập quán xã hội (thầy mo)

Nghệ nhân ưu tú

90

Ông Lê Văn Mùi

1935

Xóm Trống, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn

Tập quán xã hội (thầy mo)

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN KỲ SƠN ( 01`Hồ sơ )

91

Ông Moong Văn Quang

1961

Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc (sáo dọc, sáo ngang, hát Tơm dân tộc Khơ Mú)

Nghệ nhân ưu tú

HUYỆN QUẾ PHONG ( 03 Hồ sơ )

92

Ông Lữ Thanh Hà

1963

K8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong

Tiếng nói chữ viết dân tộc Thái hệ Lai tay (Thái Quỳ Châu)

Nghệ nhân ưu tú

93

Bà Vi Thị Tiền

1936

Bản Pà Nạt, Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Suổi, Nhuôn, Ru)

Nghệ nhân ưu tú

94

Ông Sẫm Nga Dy

1944

Bản Lông Không, Xã Mường Nọc, Quế Phong

Ngữ văn dân gian (tục ngữ, ca dao, dân ca dân tộc Thái)

Nghệ nhân ưu tú

-                 TX CỬA LÒ ( 03 Hồ sơ)

95

Ông Nguyễn Cảnh Trung

1950

Khối 4, Phường Nghi Thủy, tx Cửa Lò

Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân nhân dân

96

Ông Trần Minh Huệ

1953

Khối Hải Giang 2, p.Nghi Hải, TX Cửa Lò

Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

97

Ông Nguyễn Cảnh Bình

1956

Khối Tân Nho, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò

Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Nghệ nhân ưu tú

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:

Sở Văn hóa và Thể thao 

Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh (qua phòng Quản lý Di sản văn hóa hoặc Email: ngheandisan2010@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn! 

Tin mới