Một nữ giám đốc sở bị miễn nhiệm chức vụ

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bà Duyên bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.
 Bà Vũ Thị Ái Duyên. (Nguồn: baodaknong.org.vn)
Bà Vũ Thị Ái Duyên. (Nguồn: baodaknong.org.vn)
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã ký Quyết định 1547/QĐ-UBND miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với bà Vũ Thị Ái Duyên, kể từ ngày 1/10/2018.
Bà Duyên bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Bà Vũ Thị Ái Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 1/10.
Nhiệm vụ của bà Vũ Thị Ái Duyên sau miễn nhiệm do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công theo thẩm quyền. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Duyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã ký Quyết định 1548/QĐ-UBND giao phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 1/10.
Bà Vũ Thị Ái Duyên được bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông vào tháng 6/2017. Trước khi được bổ nhiệm, bà Duyên là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông./.

Tin mới