mask

Một số địa phương đề xuất cơ chế điều tiết nguồn thu thuế phí tài nguyên

(Baonghean.vn) - Vừa qua, cử tri các huyện Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong kiến nghị cần có cơ chế điều tiết hợp lý từ nguồn thu thuế, phí tài nguyên môi trường của các công ty thủy điện cho các huyện, xã nơi có các công trình thủy điện.

Những năm gần  đây, trước ảnh hưởng của mưa lớn, các nhà máy thủy điện trên địa  bàn đã xả lũ xuống các huyện Tương Dương, Con  Cuông, Quế  Phong... nhiều khi gây lũ lụt nặng  nề, ảnh hưởng đến cơ sở hạ  tầng và đời sống nhân dân. Tại nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh cần có cơ chế điều tiết hợp lý  nguồn  thu từ thuế, phí  tài  nguyên đối với các địa phương có nhà máy thủy điện để  khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Về  vấn  đề  này,  đại  diện  Sở  Tài  chính  cho  biết: Hàng năm, các khoản thu của các nhà máy thủy điện bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,… đều là các khoản thu cân đối chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân  sách nhà nước (không có các khoản thu thuế, phí tài nguyên môi trường).

Một số địa phương đề xuất cơ chế điều tiết nguồn thu thuế phí tài nguyên ảnh 1
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh: Tư liệu  

Trong khi đó, Nghệ An chỉ đảm bảo chi cân đối trên địa  bàn được khoảng 50%, phần còn lại phải hưởng trợ cấp từ ngân sách Trung ương. Theo đó, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách của các nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn cho ngân sách địa phương (tương ứng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách huyện, xã sẽ tăng hơn so với hiện nay), ngân sách tỉnh sẽ giảm trợ cấp cân đối cho ngân sách cấp huyện, xã. Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách huyện, xã không thay đổi.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các địa phương có nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn, Sở Tài chính đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND điều chỉnh tăng định mức chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, bổ sung tiêu chí đặc thù hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thủy điện xả lũ trực tiếp (trong đó huyện Con Cuông: 2 tỷ đồng/đơn vị/năm; huyện Tương Dương: 5 tỷ đồng/đơn vị/năm; huyện Quế Phong: 3 tỷ đồng/đơn vị/năm). 

Tin mới