mask

MTTQ các cấp cần phát huy vai trò giám sát nhân dân đối với cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Một trong yêu cầu đối với MTTQ các cấp là phát huy vai trò giám sát của nhân dân để góp ý, hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa cấp ủy với đảng viên, cán bộ, đảng viên với nhân dân.
MTTQ các cấp cần phát huy vai trò giám sát nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ảnh 1
Sáng 11/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2020 cho gần 500 cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận cấp huyện, xã và Trưởng ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản. Ảnh: Mai Hoa

Trong thời gian 2 ngày (11 và 12/9), các học viên sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề: Hướng dẫn Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Thông tri thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; Vận động quản lý và sử dụng các loại quỹ, xây dựng các mô hình tự quản cộng đồng; Công tác giám sát và phản biện xã hội; MTTQ với công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân…

Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được tập huấn về kỹ năng biên tập, viết tin, bài đăng trên báo chí và các trang mạng xã hội nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, vận động của MTTQ và các thành viên. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Ngọc trực tiếp truyền đạt nội dung về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Ngọc trực tiếp truyền đạt nội dung về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị. Ảnh: Mai Hoa

Sau lễ khai mạc, các học viên được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung liên quan đến vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình ở cơ sở.

Đó còn là trách nhiệm của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua tập hợp ý kiến, phản ánh của nhân dân và đơn thư của công dân để góp ý cho tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên; đồng thời góp ý khi cấp ủy, chính quyền lấy ý kiến.

MTTQ các cấp cần phát huy vai trò giám sát nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ảnh 3
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa
Trong đó MTTQ các cấp cần quan tâm phát huy vai trò giám sát của nhân dân để góp ý, hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa cấp ủy với đảng viên, cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Bên cạnh đó là trách nhiệm của MTTQ các cấp là tham gia phản biện các văn bản dự thảo của Đảng, Nhà nước; xây dựng pháp luật, bộ máy, tham gia phản biện thực hiện pháp luật, giám sát và phản biện xã hội…

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Ngọc trực tiếp truyền đạt nội dung về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Thành truyền đạt nội dung trách nhiệm giám sát, phản biện của MTTQ các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước các cấp vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên cũng được truyền đạt phương pháp, cách thức tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để đảm bảo thực chất và hiệu quả; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; cuộc thi hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ…

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới