mask

MTTQ tỉnh: Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội

(Baonghean.vn) - Ngày 23/11, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2015, cụm các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai.

Năm 2015, hoạt động của MTTQ các cấp trong cụm có nhiều đổi mới, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đại biểu tham gia hội nghị giao ban.
Đại biểu tham gia hội nghị giao ban.

Tổ chức góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp; góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi); kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân phản ánh cho Đảng, nhà nước xem xét giải quyết; công tác giám sát và phản biện xã hội thực hiện có chiều sâu, rõ nét hơn; hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng khá hiệu quả; tích cực tham gia phối hợp giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn...

Đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh kết luận tại hội nghị.
Ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh đề nghị MTTQ các cấp xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2016, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia thực hiện tốt công tác Mặt trận, tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do MTTQ phát động, chủ trì; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, công tác MTTQ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm tình hình trong công tác tôn giáo, dân tộc; vận động các chức sắc, chức việc và đồng bào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

 Nguyễn Đức Thành

(MTTQ Tỉnh)

Tin mới