mask

MTTQ tỉnh triển khai kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động

(Baonghean.vn) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặt ra yêu cầu các đoàn kiểm tra, khi phát hiện sai sót hay vi phạm cùng nhau có trách nhiệm xử lý, tránh tình trạng “bé xé ra to” hoặc “to thành nhỏ”.
Đồng chí
Sáng 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 21 điểm cầu cấp huyện và 460 điểm cầu cấp xã để triển khai kế hoạch kiểm tra giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động; công tác thi đua - khen thưởng năm 2022. Ảnh: Mai Hoa 

Theo đó, thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 21/4 đến 15/7/2022. Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra và kết quả thực hiện các nội dung, chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai.

Kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động xã hội hóa từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021. Bao gồm Chương trình Tết Vì người nghèo; Quỹ Vì người nghèo; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; Chương trình hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; Quỹ cứu trợ.

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực
Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch kiểm tra Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ. Ảnh: Mai Hoa 

Đối tượng kiểm tra gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ cấp huyện và cấp xã cùng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Trong đó, có 7 đơn vị cấp huyện được kiểm tra toàn diện các nội dung nêu trên và 14 đơn vị còn lại tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo toàn diện, chính xác; phát hiện những mô hình, cách làm mới, hiệu quả cần phát huy, nhân rộng; nội dung cần khắc phục.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu cơ quan MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Mặt trận; các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các thành viên…

Thông qua kiểm tra cũng cần tiếp nhận các hiến kế, đề xuất của cơ sở nhằm tổ chức các hoạt động, phong trào ở nửa nhiệm kỳ còn lại hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan về nội dung kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ được coi là một chuyên đề sâu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời chấn chỉnh các sai sót (nếu có), chứ không phải "vạch lá tìm sâu".

Bởi vậy, yêu cầu các đoàn kiểm tra, khi phát hiện sai sót hay vi phạm cùng nhau có trách nhiệm xử lý, tránh tình trạng “bé xé ra to” hoặc “to thành nhỏ”, sai coi như không có gì; đồng thời tránh khuynh hướng “cưỡi ngựa xem hoa”.

Ông Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống mặt trận năm 2022. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống Mặt trận năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Các đoàn kiểm tra phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về kết quả kiểm tra, nhất là nếu có sai phạm mà không phát hiện được hoặc phát hiện mà không báo cáo, kiến nghị xử lý.

Cũng tại hội nghị, các điểm cầu cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai quán triệt Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua - khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2022; hệ thống các tiêu chí chấm điểm, xếp loại, thi đua - khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới