mask

Mức chi công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 5, khoá XVII, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: Đức Anh

Nghị quyết quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác.

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/người/ngày. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) mức phụ cấp lưu trú là 150.000 đồng/người/ngày.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi/về trên biển, đảo).

Nghị quyết cũng quy định cụ thể mức chi tiền thuê phòng nghỉ đến nơi công tác theo hai hình thức là khoán và theo hoá đơn thực tế. Tuỳ theo đối tượng và điểm đến công tác, mức chi tiền thuê phòng theo hình thức khoá cao nhất là 1 triệu đồng/người/ngày và thấp nhất là 300 ngàn đồng/người/ngày.

Còn trong trường hợp đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ tưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng với mức cao nhất là 1,2 triệu đồng/phòng/ngày và thấp nhất là 700 ngàn đồng/phòng/ngày.

Các mức chi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ là mức chi đã bao gồm các khoản thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng quy định mức khoán công tác phí theo tháng đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (văn thư, kế hoạch giao dịch, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác).

Theo đó, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đối tượng áp dụng công tác phí là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ; đại biểu HĐND các cấp khi tham gia hoạt động của HĐND.

Mức chi công tác phí tại Nghị quyết là mức chi tối đa. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi tại Nghị quyết này và dự toán ngân sách được giao để quy định cụ thể mức chi công tác phí và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình./.

Thành Duy

Tin mới