Mức tiền lương cao nhất ở Nghệ An là 130 triệu đồng/tháng

(Baonghean.vn) - Theo Sở Lao động thương binh và Xã hội, mức tiền lương cao nhất của người lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh là 130 triệu/tháng. Thưởng tết cao nhất thuộc doanh nghiệp FDI, và không có doanh nghiệp nào thưởng tết bằng hiện vật.

Mức tiền lương cao nhất ở Nghệ An là 130 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của các doanh nghiệp và qua kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại  một số doanh nghiệp, mức tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh từ 5 triệu đồng - 5,8 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất là 130 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 2,6 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Khối các Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn: mức tiền lương cao nhất là 37,9 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Sản xuất tại Công ty TNHH tôn thép Định Nhàn. Ảnh: Thu Huyền
Sản xuất tại Công ty TNHH tôn thép Định Nhàn. Ảnh: Thu Huyền

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: cao nhất 50 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 2,6 triệu đồng/người/tháng.

Khối các doanh nghiệp tư nhân: mức cao nhất là 130 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 2,7 triệu đồng/người/tháng.

Khối doanh nghiệp FDI: mức cao nhất là 40 triệu đồng/người/tháng; bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 2,6 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ tại cuộc họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 1/2018, Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An- ông Nguyễn Bằng Toàn cho hay: So với năm 2016, mức tiền lương bình quân của người lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh được các doanh nghiệp trả tăng từ 11,6 - 12,6%. Trong đó: Khối doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu Nhà nước tăng 11,7%; Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tăng 12,6%; Khối doanh nghiệp dân doanh tăng 11,6%; Khối doanh nghiệp FDI tăng 11,9% .

Thưởng tết cao nhất 120 triệu đồng

Về kế hoạch thưởng Tết năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhiều biến động so với năm 2017; không có doanh nghiệp nào thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật và doanh nghiệp trả thưởng chủ yếu tập trung vào Tết Nguyên đán năm 2018.

Mức thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch là 4,6 triệu đồng – 5,6 triệu đồng/người; cao nhất là 120 triệu đồng/người, thấp nhất là 450.000 đồng/người.

Thưởng tết cao nhất năm nay thuộc về doanh nghiệp FDI. Đồ họa: Hữu Quân
Thưởng tết cao nhất năm nay thuộc về doanh nghiệp FDI. Đồ họa: Hữu Quân

Trong đó: Khối các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn: mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người; bình quân 4,7 triệu đồng/người; thấp nhất là 450 đồng/người.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: mức thưởng cao nhất 75 triệu đồng/người; bình quân 5,6 triệu đồng/người; thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người.

Khối các doanh nghiệp tư nhân: mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng; bình quân 5,4 triệu đồng/người; thấp nhất 2 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI: mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng/người; bình quân 4,6 triệu đồng/người; thấp nhất 2 triệu đồng/người.

Bình quân mức thưởng tết năm 2018 của các doanh nghiệp là 5,6 triệu đồng/người. Trong ảnh: Sản xuất tại công ty may xuất khẩu ở CCN thị trấn Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền
Bình quân mức thưởng tết năm 2018 của các doanh nghiệp là 5,6 triệu đồng/người. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH MLB TENERGY  ở CCN thị trấn Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền

Lao động  quản  lý  của  một số doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao như: Công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung: 120 triệu đồng/người; Công ty Cổ phần Trung Long: 35 triệu đồng/người; Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam: 22 triệu đồng/người....

Tin mới