mask

Nam Đàn bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ​

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Theo Quyết định số 701-QĐ/HU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Vương Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ ngày 1/7/2018. 

Đồng chí Lê Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thôi giữ chức vụ Giám đốc, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị từ ngày 1/7/2018.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn tặnghoa chúc mừng
Lãnh đạo huyện Nam Đàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Đậu Thắng  

Việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Giám  đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được thực hiện theo đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”.

Tin mới