mask

Namyangju (Hàn Quốc) hỗ trợ 20 tỷ đồng xây dựng đường ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở kết nghĩa giữa 2 thành phố phố Namyangju - Hàn Quốc và  thành  phố Vinh- Nghệ An, Việt Nam 11 năm nay, lãnh đạo thành phố Namyangju quyết định hỗ trợ 20 tỷ đồng xây dựng 1 km đường mang tên Namyangju DaSan ở TP Vinh .

Điểm đầu là Km 0+00 nối với đường Lê Ninh, điểm cuối là Km 0+920 nối với đường Mai Hắc Đế. Dự án có tổng mức đầu tư 44.664.000.000 VNĐ, trong đó bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng, thiết kế, quản lý dự án, bảo hiểm công trình.

Phía Hàn Quốc đầu tư chi phí  xây dựng đường trị giá 20 tỷ đồng, còn lại là thành phố bỏ ra kinh phí giải phóng mặt bằng, dự kiến là 18.837.000.000 đ, còn lại là các chi phí khác. 

Đường Namyangju DaSan có chiều dài 920m, nền đường rộng 18m, lòng đường rộng 9.0m, vỉa hè mỗi bên rộng 4.5m. Nhà đầu tư sẽ xây dựng các hạng mục nền mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông. Thời  gian  thi  công là  12  tháng  kể  từ  ngày  khởi công.

Vị trí xây dưng đường, hiện đang là con mương và nhà dân
Vị trí xây dựng đường, hiện đang là con mương và nhà dân

Theo biên bản cam kết, thành phố Namyangju đóng vai trò là đối tác hỗ trợ chi phí xây dựng dự án và phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí cho dự án theo khối lượng từng giai đoạn.

Thành phố Vinh sẽ  thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế, phê duyệt, cấp phép, bồi thường giải phóng mặt  bằng, xây dựng và giám sát công trình, quản lý dự án, quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi hoàn thành.

Sau khi hoàn thành dự án, 2 bên sẽ lắp đặt biểu tượng để tôn vinh, phát triển và duy trì mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai thành phố.

                                                                                            Trân Châu

Tin mới