mask

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện hiệu quả thu ngân sách

(Baonghean.vn) -Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện khắc phục các biểu hiện còn tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác tham mưu điều hành ngân sách

Chiều 24/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức phiên làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. 

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương, đăng ký nội dung làm theo các nội dung chuyên đề và quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.950 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.121 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ Sở Tài chính cần quan tâm thực hiện tốt, đó là: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện khắc phục các biểu hiện còn tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tăng cường công tác lãnh đạo tốt nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn thực hiện đúng chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước.

Tin mới