Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, tại huyện Con Cuông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022 và tập huấn cho cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số.
Tham dự buổi lễ, Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Vi Văn An - Trưởng phòng Nghiên cứu văn hóa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Về phía Nghệ An có các đồng chí: Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Vi Văn An - Trưởng phòng Nghiên cứu văn hóa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Về phía Nghệ An có các đồng chí: Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên vùng dân tộc thiểu số về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều phong trào hành động được tổ chức để giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống dân tộc cho đoàn viên, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Công tác phối hợp thực hiện nằm trong Chương trình phối hợp số 74/CTPH-TWĐTN, ngày 25/1/2018 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Ảnh: Phương Thúy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Nội dung ký kết tập trung tổ chức công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị; bồi dưỡng phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số (DTTS).

Cùng đó, tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng DTTS và miền núi của tỉnh; tham mưu, xây dựng, triển khai cơ chế chính sách đặc thù cho thanh, thiếu nhi vùng DTTS và miền núi.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, sau lễ ký kết đã diễn ra chương trình Tập huấn cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018 cho hơn 100 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt huyện Con Cuông.

Chương trình Tập huấn côt cán thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018 cho hơn 100 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt huyện Con Cuông. Ảnh:  Phương Thúy
Chương trình Tập huấn cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018 cho hơn 100 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt huyện Con Cuông. Ảnh: Phương Thúy.

Các học viên đã được nghe Tiến sỹ Vi Văn An - Trưởng phòng Nghiên cứu văn hóa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trao đổi về chuyên đề phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số.

Tin mới