Nâng cao chất lượng nhân sự cho hệ thống chính trị

(Baonghean) - Vai trò của công tác tổ chức xây dựng Đảng hết sức quan trọng vì liên quan đến tổ chức và nhân sự, là một trong những yếu tố tiên quyết bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là vào giai đoạn trước đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thì công tác này càng quan trọng.

Những cách làm hiệu quả ở cơ sở

Trong thời gian qua, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động thực hiện các nội dung công việc liên quan, đặc biệt là các nội dung về công tác cán bộ.

Tại Tân Kỳ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, chủ trương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Huyện ủy Tân Kỳ kiểm tra tình hình ở cơ sở. Ảnh Phương Thảo

Đặc biệt liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, huyện Tân Kỳ đã tiến hành rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ các phòng, ngành cấp huyện, cũng như 22 xã, thị trấn. “Chúng tôi sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đảm nhiệm chức danh 8 -10 năm đều được sắp xếp lại. Cụ thể, sắp xếp lại 2 bí thư đảng ủy, 8 phó bí thư đảng ủy, 3 chủ tịch HĐND, 11 phó chủ tịch HĐND, 34 cán bộ thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý…”, đồng chí Đào Ngọc Sơn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tân Kỳ cho biết.

Đối với Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, với đặc thù các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, do đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo triển khai cụ thể đối với cấp ủy cơ sở quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (giữa) trao đổi với cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh Thành Duy.

“Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tham mưu để ban hành chi tiết 4 nhóm đối tượng gắn với quy định nêu gương rất cụ thể gồm: Các đồng chí trong lãnh đạo cấp ủy, đảng viên lãnh đạo chuyên môn, đảng viên lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể và đảng viên thường”, đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thông tin.

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lựa chọn 8 đơn vị làm điểm xây dựng điển hình trong thực hiện nêu gương, đồng thời quy định mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 chi bộ điển hình; mỗi chi bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 phòng, ban điển hình; mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất 1 cá nhân điển hình.

Tham mưu chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh nâng cao chất lượng xây dựng nội dung văn kiện đại hội, thì công tác nhân sự đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, Trung ương yêu cầu, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, công tác chuẩn bị cho đại hội đang tích cực được triển khai. Đến nay, 100% các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch để phục vụ công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu ban hành Kế hoạch, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp trên cơ sở cụ thể hóa Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị: Tiểu ban Nnhân sự gồm có 6 thành viên; Tiểu ban Văn kiện gồm có 36 thành viên; Tiểu ban Tuyên truyền gồm có 22 thành viên; Tiểu ban tổ chức phục vụ gồm 19 thành viên; hướng dẫn rà soát và thống kê nhân sự cấp ủy các cấp dự kiến không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới theo hướng dẫn của Trung ương.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công việc. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, đồng thời tham mưu việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và một số chức danh khác không phải là người địa phương theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Tính đến ngày 20/12/2019, toàn tỉnh đang có 12/21 (57%)  bí thư cấp ủy, 6/21 (28,6%) chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, thị xã không phải là người địa phương.

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp cũng là yêu cầu mà Thường trực Tỉnh ủy đặt ra cho cả hệ thống chính trị tại hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua. Tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị chu đáo, trong đó có công tác nhân sự để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là đại hội điểm ở đảng bộ cấp cơ sở, tạo tiền đề để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới