mask

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

(Baonghean.vn) – Sáng 15/7, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cùng các học viên là nữ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được cập nhật thông tin về thực trạng và giải pháp công tác cán bộ nữ trên địa bàn toàn tỉnh; phổ biến chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020, lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Quỳ Châu tìm hiểu đời sống của nhân dân xã Châu Bính (Quỳ Châu). Ảnh: Mai Hoa.
Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Quỳ Châu tìm hiểu đời sống của nhân dân xã Châu Bính (Quỳ Châu). Ảnh: Mai Hoa.

Theo đó, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đặt ra 7 mục tiêu cơ bản: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Chương trình tập huấn có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, từ đó lan tỏa nhận thức trong cộng đồng xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch chiến lược quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Phương Chi

Tin mới