Nâng cao kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận cho báo cáo viên của tổ chức Đoàn

(Baonghean.vn) - Sáng 19/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến công tác nắm bắt thông tin dư luận cho đoàn viên, thanh niên năm 2021. Chương trình được tiếp cầu tới 35 điểm cầu với sự tham gia của hơn 400 đồng chí báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Điểm cầu tại Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn khẳng định, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rất quan tâm và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như ý thức trách nhiệm cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng đó, tăng cường tuyên truyền và xây dựng quy định về kỷ luật phát ngôn của cán bộ Đoàn, đoàn viên trên mạng xã hội. Cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu; cung cấp cho đoàn viên, thanh niên thông tin chính thống về những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra và tăng cường phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động của các thế lực thù địch, nhất là trên internet.

Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc là thành viên của Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn cấp tỉnh và cấp cơ sở. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc là thành viên của Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn cấp tỉnh và cấp cơ sở. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những thanh niên có lý tưởng, đạo đức  lối sống lành mạnh thì vẫn còn một một bộ phận không nhỏ có suy nghĩ lệch lạc, hành động sai lầm, dễ bị các phần tử xấu lôi kéo, vi phạm pháp luật, vướng vào các tệ nạn xã hội. 
Vì vậy, trong công tác giáo dục của Đoàn, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có vai trò vô cùng quan trọng khi kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng đó, đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội. 
Ảnh: Thanh Quỳnh
Chương trình tập huấn được tiếp cầu trực tuyến tới 35 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Với trách nhiệm đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn đặt yêu cầu cao về đổi mới chất lượng, nội dung, hình thức, phương pháp truyền đạt để thực sự trang bị được những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. 

Trong thời gian 1 ngày, chương trình tập huấn đi sâu vào 2 nội dung: Nhận diện âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, một số kinh nghiệm trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; Phương pháp thanh vận của Đảng và thanh vận trong tình hình mới.

Hiện đội ngũ báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh gồm có 35 người, cấp huyện có 1.030 người. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cung cấp kiến thức 2 lần mỗi năm; đồng thời tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng tháng và khi có vấn đề đột xuất.  

Tin mới