mask

Nâng cao năng lực cho các nghệ nhân, người có uy tín ở thôn bản

(Baonghean.vn) - Chiều 4/10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ năng lực cho chủ thể văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn nằm trong nội dung của đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2025”. Đây là một đề án quan trọng tập trung cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong giáo dục thẩm mỹ, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển.

Các đại biểu nghe đại diện của Ban dân tộc tỉnh giới thiệu về các chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu nghe đại diện của Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu về các chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 nghệ nhân, người có uy tín và cán bộ phòng văn hóa miền núi của 11 huyện, thuộc khu vực miền núi miền Tây xứ Nghệ.

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề sát thực với thực tiễn cơ sở như: Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội gắn với xây dựng nông thôn mới; Chuyên đề đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Người dân xã Kim Đa (huyện Con Cuông) biểu diễn các làn điệu của dân ca Thái. Ảnh: Mỹ Hà
Người dân xã Kim Đa (huyện Con Cuông) biểu diễn các làn điệu của dân ca Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa của các nghệ nhân, người có uy tín đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tin mới