mask

Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức ngành dân số

(Baonghean.vn) - Chương trình nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định thực hiện chính sách của Đảng vào cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng ngày 10/8, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh tổ chức buổi tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức ngành dân số ảnh 1

Tham dự hội nghị có hơn 2000 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển cấp huyện, xã của 21 huyện, thành thị trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ đã nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và khẳng định “đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng yêu cầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về xây dựng và phát triển trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Công tác Dân số và Phát triển tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển cấp huyện, cấp xã.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức ngành dân số ảnh 2

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Bá Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh : Mỹ Hà

Đây là những nội dung quan trọng, được xác định là nội dung bồi dưỡng, tập huấn tổ chức hàng năm. Việc xây dựng các chuyên đề sẽ được cụ thể hóa từ những vấn đề khó khăn, thuận lợi thực tiễn của địa phương trong thực hiện công tác dân số. Qua đó, nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định thực hiện chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, để khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của công tác dân số trên địa bàn.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức ngành dân số ảnh 3
GS. TS Nguyễn Đình Cử giới thiệu chuyên đề về chỉ đạo nâng cao chất lượng dân số cơ sở. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong ba ngày với nhiều nội dung. Trong chương trình này, các đại biểu được nghe giảng viên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các Vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân) và Giảng viên, Bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục Tổng cục Dân số nói chuyện các chuyên đề: Chỉ đạo nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở’ Truyền thông nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở và Vai trò của Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển cấp huyện, cấp xã đối với công tác dân số và phát triển.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức ngành dân số ảnh 4

Bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục Tổng cục Dân số chia sẻ các nội dung về truyền thông dân số trong thời kỳ mới. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đó, sẽ chú trọng vào các vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số: Truyền thông về kế hoạch hóa gia đình, giảm sinh, giảm sinh con thứ 3; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và định hướng các hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Tin mới