mask

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức đại hội Đảng thành công – đây là một nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn. Từ đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chiều 16/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

a

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo toàn diện

 Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với quyết tâm chính trị cao nên đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm 2019; thảo luận, cho chủ trương về nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, an ninh quốc phòng được giữ vững, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh kế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Sản xuất công nghiệp tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Sản xuất công nghiệp tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số kết quả, kinh nghiệm trong triển khai vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm công tác vận động chức sắc, đồng bào tôn giáo trên địa bàn; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn...

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Năm 2019, các cấp ủy Đảng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, từ lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đến lãnh đạo chính quyền, từ đó có những cách làm mới, đạt được kết quả cao trong tinh giản bộ máy và tinh giản biên chế; chăm lo giữ gìn khối đoàn kết trong Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng đặt ra 3 vấn đề và đề nghị các cấp ủy cần trăn trở, đó là các tổ chức cơ sở đảng có chất lượng chính trị tư tưởng đã đồng đều hay chưa?; chất lượng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn toàn yên tâm chưa?; năng lực lãnh đạo của Đảng có chỗ nào còn phân vân không?.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, kết thúc nhiệm kỳ, vì vậy các cấp ủy cần tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo thì mới hoàn thành được nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công – đây là một nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn. Từ đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng toàn, dân và toàn quân; chọn các công trình để chào mừng đại hội Đảng. Gắn tổ chức đại hội Đảng với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

trao
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Bằng khen cho 6 Đảng bộ trực thuộc đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Thanh Lê

Các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để đảm bảo làm đúng, làm trúng; cố gắng sàng lọc chọn đúng nhân sự, đảm bảo cơ cấu theo hướng dẫn của Trung ương. Đi cùng với việc làm tốt công tác nhân sự là tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời cần chú trọng xây dựng Báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp có chất lượng, phát huy được tinh thần của tập thể, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đề nghị các cơ quan tham mưu trong viết báo cáo chính trị phải đảm bảo với quy hoạch kinh tế - xã hội trong thời gian tới đây, làm rõ khâu đột phá.

trao
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 ban Đảng của Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.  Ảnh Thanh Lê

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đại hội đảng bộ cơ sở là tiền đề để tổ chức thành công đại hội cấp trên, nên phải chú trọng chất lượng ngay từ chi bộ cơ sở.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2020; các cấp, ngành, địa phương cần cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình, tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, tận dụng cao nhất những chính sách để “khơi trong hút ngoài” tạo động lực cho sự phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các cấp, các ngành, địa phương cần hết sức chú trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, mục tiêu là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, có phương án tốt để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nảy sinh.

Để làm tốt công tác quốc phòng và an ninh, cần tăng cường công tác vận động quần chúng, dự báo tốt tình hình tiếp xúc đối thoại hòa giải, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, đồng thời phải làm chủ trận địa thông tin, đặc biệt là không gian mạng không để tư tưởng xấu tác động đến nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019. Ảnh: Thanh Lê

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ngành, địa phương chủ động, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp nhân dân vui Tết, đón xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trang trọng và nêu bật được sứ mạng vẻ vang của Đảng…  

Tin mới