mask

Nâng cao năng lực truyền thông XKLĐ cho cán bộ xóm bản

(Baongehan.vn) -Thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, từ giữa tháng 1/2013, Phòng Lao động TBXH huyện Quế Phong tổ chức tư vấn nâng cao năng lực truyền thông xuất khẩu lao động cho lãnh đạo UBND các xã, cán bộ lao động TBXH, các bí thư, xóm trưởng và bí thư đoàn thanh niên các xã trong toàn huyện.

 

Nội dung chương trình tư vấn bao gồm việc triển khai Quyết định số 71/2009/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ xuất khẩu lao động cho các xã nghèo 30a, tóm tắt đề án hỗ trợ xuất khẩu lao động; hướng dẫn Thông tư liên tịch số 31 về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2009 -2020; thực hiện cho vay người lao động nghèo đi xuất khẩu lao động…

 

Theo chương trình đối với huyện 30a, tổng kinh phí cho nâng cao năng lực truyền thông xuất khẩu lao động được hỗ trợ là 150 triệu đồng, trong đó mỗi xã được hỗ trợ 4 triệu đồng, mỗi huyện được hưởng mức kinh phí tổ chức 40 triệu đồng và kinh phí in ấn tài liệu, băng đĩa tuyên truyền 20 triệu đồng.

 

Quế Phong là huyện nghèo 30a, hiện nhu cầu đi xuất khẩu của nhân dân khá lớn nhưng kiến thức, truyền thông về xuất khẩu lao động còn hạn chế. Chương trình tư vấn sẽ được Phòng Lao động TBXH tổ chức lần lượt từng xã và dự kiến sẽ kéo dài đến 22/1 sẽ hoàn thành 14/14 xã, thị trấn trong huyện./.

Nguyễn Hải

Tin mới