Nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, toàn ngành phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch;…

Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Ngô Công Mạnh

Thực hiện 14 đề án quan trọng

Năm 2019, ngành Tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội.

Ngành cũng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực Tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng. Đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua của nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức. Công tác thông tin, tuyên truyền được chủ động thực hiện; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. 

Toàn ngành Tuyên giáo tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Việc thực hiện trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã phát huy được tác dụng tích cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của trưởng ban tuyên giáo cấp huyện trong công tác tư tưởng chính trị ở cơ sở;…

Hoàn thành các nhiêm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới các ban, bộ, ngành, địa phương thưc hiện tốt  một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chủ động tham mưu nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của tỉnh; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: vietnamnet.vn

Ngành cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và giáo dục lý luận chính trị các cấp; tổ chức triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả và sát với thực tế từng ngành, đơn vị, địa phương; chú trọng tuyên truyền  các điển hình tiêu biểu  trong học tập và làm theo Bác.

Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp; định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh tiếp tục đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch;…                         

Ngô Công Mạnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới