mask

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong các cơ quan, đơn vị từ lời nói đến việc làm, thì cá nhân cơ quan, đơn vị đó tự mình đã tỏa sáng, được các tổ chức, cá nhân tôn trọng, yêu quý, tin tưởng noi gương.
0:00 / 0:00
0:00

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở có nhiệm vụ quản lý đội ngũ đảng viên công tác trong các cơ quan đầu não, đầu ngành cấp tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện biến “Khát vọng Sông Lam” thành “Kỳ tích Sông Lam” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ của mình trước Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, một trong những yêu cầu và biện pháp quan trọng để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An nâng được uy tín, vị thế của mình là lãnh đạo thực hiện Nêu gương và phát huy trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức Đảng và những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 1

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen và chúc mừng 10 chi bộ có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 13 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Thực tiễn 68 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần sắp xếp tổ chức và thay đổi tên gọi, Đảng bộ Khối luôn khẳng định: Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong các cơ quan, đơn vị từ lời nói đến việc làm, thì cá nhân cơ quan, đơn vị đó tự mình đã tỏa sáng, được các tổ chức, cá nhân tôn trọng, yêu quý, tin tưởng noi gương. Ngược lại nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan cấp tỉnh không phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương sẽ làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kìm hãm sự phát triển của tỉnh.

Những năm gần đây, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII , Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, hiệu quả công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 2
Giải quyết thủ tục cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh Nguyên Nguyên

Song, bên cạnh đó một số tổ chức và cá nhân trong Đảng bộ Khối chưa tự giác quán triệt và thực hiện các nội dung kết luận và quy định nêu gương, dẫn đến xác định chưa rõ trách nhiệm và nghĩa vụ nêu gương, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây dư luận không tốt trong các cơ quan cấp tỉnh và trong dư luận xã hội.

Yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá của miền Bắc vào năm 2025, tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, biến “Khát vọng Sông Lam” thành “Kỳ tích Sông Lam”, đòi hỏi Nghệ An nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nói riêng cần phải nỗ lực phấn đấu toàn diện trên mọi mặt công tác. Trọng tâm xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị tư tưởng, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành nhanh, gọn, hiệu lực hiệu quả.

Để thực hiện được cần tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là những đảng viên giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Khối phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn trong các cơ quan cấp tỉnh. Trong đó cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ xây dựng cho mình ý thức tự giác thường xuyên, nghiêm túc thực hiện Quy định 08-QĐi/TW, Quy định 2993-QĐ/TU và Kế hoạch 165-KH/ĐUK, ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện trách nhiệm Nêu gương. Trong đó quan tâm nêu gương về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức trách nhiệm; tác phong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của tỉnh. Nêu gương trong ý thức phục vụ, tôn trọng lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nêu gương trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu gương trong phòng chống các biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cấp dưới và nhân dân.

Hai là, cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ cần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chủ động nêu gương trong việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động trong cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo hướng đổi mới nội dung, hình thức sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phân công nhiệm vụ cấp ủy, nhiệm vụ của đảng viên một cách cụ thể, rõ ràng.

Ba là, cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ phải nêu gương giữa lời nói với việc làm, phấn đấu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh, phê phán, khắc phục mọi biểu hiện thiếu gương mẫu; xây dựng cho mình ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cám dỗ để chiến thắng chính mình và giúp đỡ đồng chí, cộng sự khi mắc sai lầm khuyết điểm để tiến bộ. Kiên quyết phòng chống mọi biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Nêu gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 4

Cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Ảnh: TL

Bốn là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần nêu gương trong phối hợp công tác với lãnh đạo các ban,Văn phòng tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan cấp tỉnh; phát huy tốt vai trò nêu gương, hạt nhân chính trị của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất chủ trương cơ chế chính sách hợp lòng dân, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Năm là, Thường xuyên làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch 165 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hàng năm trong chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp phải có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương trong việc tu dưỡng về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; thái độ trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của từng tổ chức và cá nhân. Lấy kết quả thực hiện quy định nêu gương là một tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của Đảng.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương không chỉ là trách nhiệm với Đảng, góp phần làm đẹp hơn những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, mà còn trở thành những hạt giống tốt, điển hình trong rèn luyện đạo đức cách mạng, mang giá trị và ý nghĩa của nêu gương trở thành những tấm gương điển hình trong thực tiễn lan tỏa, để mọi người noi gương, cùng nhau phấn đấu, rèn luyện và học tập.

Tin mới