mask

Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An

Ngân hàng CSXH Nghệ An đồng hành cùng người nghèo

(Baonghean) - Năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của HĐQT Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ được giao.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng kiểm tra thông tin tín dụng tại trụ sở UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.
Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng kiểm tra thông tin tín dụng tại trụ sở UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của HĐQT Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn đạt 7.752 tỷ đồng; dư nợ toàn chi nhánh đạt 7.744 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tổng vốn huy động ước đạt 1.191 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao, trong đó: huy động qua tổ đạt 356 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng (gấp 2,4 lần chỉ tiêu được giao), huy động từ các tổ chức, cá nhân đạt 835 tỷ đồng, tăng 169 tỷ đồng (đạt 169 %KH); tham mưu chỉ đạo công tác cho vay kịp thời, đạt kết quả tốt; doanh số cho vay đạt trên 2.616 tỷ đồng, thu nợ đạt 2.072 tỷ đồng.
Mặc dù quy mô tín dụng tăng lên, nợ đến hạn tăng cao, song chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tổng nợ quá hạn khoảng 10,5 tỷ đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ, tiếp tục giảm 0,03% so với năm 2017.
Triển khai cho vay một số chương trình tín dụng mới đạt kết quả tốt, là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh tín dụng trong năm 2019 và các năm tiếp theo: cho vay nhà ở xã hội, cho vay phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.

Đoàn công tác ngân hàng CSXH tặng quà người dân vay vốn phát triển kinh tế ở Kỳ Sơn. Ảnh: thu huyền
Đoàn công tác Ngân hàng CSXH tặng quà người dân vay vốn phát triển kinh tế ở Kỳ Sơn. Ảnh: Thu Huyền
Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là đòn bẩy kinh tế quan trọng của Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Thực tiễn hoạt động của Ngân hàng CSXH đã và đang minh chứng cho sự phát triển vững mạnh và hoạt động ngày càng có hiệu quả của kênh tín dụng chính sách đặc thù trên địa bàn.

Tin mới