mask

Ngân hàng Thế giới tài trợ Nghệ An nâng cấp 27 hồ chứa ách yếu

(Baonghean.vn) - Từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Nghệ An đang có 27 hồ đập được đầu tư để nâng cấp trong giai đoạn từ năm 2016 - 2022.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 625 hồ chứa, 427 đập dâng, 701 trạm bơm điện, 15 tuyến tiêu lớn, hàng trăm cống tưới, tiêu lớn nhỏ nhưng nhiều công trình hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo tưới tiêu. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của người dân, tỉnh đang triển khai dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ để nâng cấp 27 hồ, tổng kinh phí là 517, 24 tỷ đồng.

Trong đó, vốn của WB là hơn 490 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 27 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 tiểu dự án gồm: Tiểu dự án 1: sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Khe Gang (xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 2: sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Sân (xã Quỳnh Thắng - Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 3: sửa chữa 13 hồ chứa và Tiểu dự án 4: sửa chữa nâng cấp 12 hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Chân tràn xả lũ đập Khe Lốt (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên) bị xói lở, hư hỏng. Ảnh Việt Phương
Chân tràn xả lũ đập Khe Lốt (xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) bị xói lở, hư hỏng. Ảnh Việt Phương

Hiện nay, công tác triển khai nâng cấp 27 hồ đập thuộc 9 huyện, thị đang được đẩy nhanh tiến độ. Tiểu dự án 1 và 2 đang trình WB chấp thuận kết quả đấu thầu xây lắp, dự kiến trao thầu xây lắp trước 20/7/2018; Thi công và hoàn thiện công trình trước 12/2019 (Phần xây lắp của tiểu dự án Khe Gang và Khe Sân được gộp thành 1 gói thầu gồm 2 lô thầu).

Theo Giám đốc Ban QLDA ngành NN & PTNT, 2 tiểu dự án làm điểm này đã được triển khai tập kết vật liệu, giải phóng mặt bằng. Sau khi kết thúc mùa mưa sẽ triển khai thi công. Tiểu dự án 3 gồm 13 hồ đập, đã hoàn thành thiết kế và dự kiến sẽ mở thầu vào cuối năm nay. Còn tiểu dự án 4 đang tuyển chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, và các chính sách an toàn xong trước 30/11/2018.

Tin mới