mask

Ngành Giáo dục phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

(Baonghean.vn) - Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục tỉnh Nghệ An.

Chiều 15/1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2020 - 2025.

Đại diện Hội Khuyến học phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Hội Khuyến học phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Mỹ Hà
Thông qua chương trình ký kết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các hội và mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở và các hội trong việc triển khai xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo nên hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các giáo viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh có suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp.

Từ đó, xây dựng trường học lành mạnh, thân thiện tạo môi trường để học sinh tự giác học tập, rèn luyện, tích cực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà.

Đại diện các ban ngành tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện các ban, ngành tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mỹ Hà
Ngay sau lễ ký kết, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Giáo dục và Đào tạo và các hội phối hợp tổ chức các hoạt động, diễn đàn trao đổi, tư vấn, góp ý trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Ngoài ra, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy vai trò của hội trong việc giám sát về văn hóa học đường, về môi trường an toàn và an ninh trường học trên địa bàn.

Tin mới