Ngành Nội vụ lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7/4/2015 và nâng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất trong 4 năm gần đây, là những thông tin được cung cấp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại điểm cầu Trung ương, các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. 

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí:  Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi cả nước. Ảnh: VGP
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP

Đột phá trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ. Nổi bật đã chủ trì xây dựng 3 dự án Luật , trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 Nghị định, 3 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Quyết định, 4 Chỉ thị và 1 Công điện; ban hành theo thẩm quyền 6 Thông tư, 4 văn bản hợp nhất.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở (giảm 7 tổ chức); tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015.

Cụ thể, đối với biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính để đưa mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 85,48%, cao nhất trong 4 năm gần đây.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiến hành hiệu quả, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Nội vụ. 

Tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua. Nhìn chung, vượt qua những ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, năm 2021 ngành Nội vụ đã bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước. 
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, đồng chí đề ra các nhiệm vụ trọng tâm với ngành Nội vụ. Trong đó, nhấn mạnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Từng bước đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài một cách chính xác, phù hợp. Trong tình hình mới, cần bố trí con người, bộ máy phù hợp với Đề án Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. 

Đối với bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030.
Đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Tin mới